localhost

About localhost

This author has not yet filled in any details.
So far localhost has created 382 blog entries.

KOORDINATOR/E QENDRE DITORE (DREJTUES DIDAKTIK

  Organizata:                      Caritas Shqiptar Departamenti:                 Shëndetësor Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik) Vendodhja:                      Lezhë Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara në Shënkoll, Lezhë, është një qendër multifunksionale, e cila ofron shërbime sociale për Persona me Aftësi të [...]

PËRPUNUES TË DHËNASH

Organizata:                                         Caritas Shqiptar Pozicioni:                                            Përpunues të dhënash Departamenti:                                   Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton tek:                       Përgjegjësi i Sektorit Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR-në po zbaton një projekt që mbështet të drejtat e migrantëve që hyjnë  në Shqipëri. Qëllimi [...]

Thirrje për aplikim për grante – SOCIETIES​

“Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Periudha e implementimit: JANAR 2016 - DHJETOR 2019 Donatorë: Bashkimi Evropian Në kuadër të projektit "SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave [...]

KËRKESË PËR OFERTË

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkuruar” me objekt “Blerje Kompjutera” për organizatën jo-qeveritare “Caritas Shqiptar”. MËNYRA E PJESMARJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën emërtimin “Ofertë për prokurim për  Blerje Kompjutera” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 20-12-2016 ora 10:00 të mbyllur në zarf në [...]

KËRKESË PËR OFERTË

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Tabelash” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar. MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Tabelash” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 16-12-2016 ora 12:00 Caritas [...]

Koordinator Lokal

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni:   Koordinator  Lokal Departamenti: Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes: Shkodër, pranë Dioqezës Shkodër Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Dioqezat do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Ngritjen  dhe forcimin e rrjetit dioqezan për të advokuar për mbrojtjen fëmijëve, të rinjëve dhe [...]

Koordinator Lokale

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni:   Koordinator  Lokale Departamenti: Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes: Lezhë, pranë zyrave të “Caritas Dioqezan Lezhë” Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Caritas-et Dioqezane do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Ngritjen  dhe forcimin e rrjetit dioqezan për të advokuar për mbrojtjen [...]

LAJMËRIM PËR BLERJE TABELASH

Caritas-i Shqiptar, Sektori i Anti trafikut dhe Migracionit, në kuadër të zbatimit të projekteve të tij kërkon të blejë tabela të cilat do të vendosen në Pikat Kufitare gjatë periudhës së zbatimit të këtyre projekteve. OBJEKTI: Blerje tabelash DETYRAT Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar. [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Makine” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

Lënda:                  Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Makine” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.   MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për prokurim për Blerje Makine”  pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë [...]

Për kontraktim furnitori për materiale Ushqimore, pastrim, shtroje dhe veshmbathje

Caritas-i Shqiptar në kuadër të zbatimit të projektit të Emergjencave kërkon të blejë produkte ushqimore, pastrimi, shtroje dhe veshmbathje, të cilat do t’u ofrohen përfituesve si donacjon për situaten emergjente. Aktualisht është hartuar lista e produkteve që dëshirojmë të blejmë.   OBJEKTI   Blerje produktesh ushqimore, pastrim, shtroje si dhe veshmbathje.   DETYRAT 1.    Biznesi [...]