Lajme Caritas

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për organizatën jo-fitimprurëse

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për organizatën jo-fitimprurëse Caritas Shqiptar.  MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER   Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Veshmbathje” si dhe mostrat për secilin produkt, pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim mësuese të Gjuhës Angleze

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i projektit

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim shoqatë animatorësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim parukiere

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i projektit

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim arkitekti/studio arkitektësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i

Lexo më shumë
SHTOJCA Nr. 1 për Thirrjen e Hapur për propozime-SOCIETIES

Caritas Shqiptar me datë 23 dhjetor 2016 lançoi një Thirrje për projekt propozime në kuadër të projektit SOCIETIES - Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore , financuar nga BE. Ky projekt synon fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile për të marrë pjesë në debatin publik dhe në dialog me

Lexo më shumë
Pozicion pune – Shofer

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Shofer Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                      Gjirokastër Varet & raporton tek:   Përgjegjësi i Sektorit   Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt që mbështet

Lexo më shumë
ANIMATOR SOCIAL

Organizata:                  Caritas Albania Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Tiranë Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti

Lexo më shumë
KOORDINATOR/E QENDRE DITORE (DREJTUES DIDAKTIK

  Organizata:                      Caritas Shqiptar Departamenti:                 Shëndetësor Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik) Vendodhja:                      Lezhë Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Lexo më shumë
PËRPUNUES TË DHËNASH

Organizata:                                         Caritas Shqiptar Pozicioni:                                            Përpunues të dhënash Departamenti:                                   Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton

Lexo më shumë
Top