Lajme Caritas

Njoftim – Koordinator Terreni

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Tiranë Varet & raporton tek: Menaxheri I Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i [...]

NJOFTIM

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Gjirokastër Varet & raporton tek: Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve [...]

THIRRJE PËR APLIKIM

EKSPERT PËR ORGANIZIMIN E TRYEZAVE TË DISKUTIMIT NË SHKODËR E KUKËS   Shoqata: Caritas Shqiptar Titulli Projektit: “Fuqizimi i strukturave shtetërore në mbrojtje të fëmijëve Shqiptarë që shfrytëzohen për punë në vendet fqinjë” Afati për aplikim: 24.04.2018 Lloji i punës: Ekspert Kohëzgjatja e detyrës:  1 Maj – 30 Shtator 2018   Hyrje Caritas Shqiptar është [...]

Njoftim

THIRRJE PËR APLIKIM: EKSPERT PËR HARTIMIN E VLERËSIMIT TË SITUATËS SË FËMIJËVE SHQIPTARË QË SHFRYTËZOHEN PËR PUNË NË VENDET FQINJË […]

Final Evaluation

Terms of Reference - Final Evaluation Project Title: Being Active - Without Barriers Country:   Albania Project Number:   Caritas Project number 1420005 ADC-Contract               8108-07/2014 Name of Partner Organisation: Contracting partner of Austrian Development Agency: Caritas Austria Implementing partner:  Caritas Albania Introduction/Background Since 2008 Caritas Austria and Caritas Albania have been implementing projects - financed [...]

Kërkesë për ofertë

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatë Caritas Shqiptar (ent i Kishës Katolike ). MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Veshmbathje ” si dhe [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike

KËRKESË PËR OFERTË  Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike     MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Mjekësore”

Caritas Shqiptar KËRKESË PËR OFERTË Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit "Ftesë për të konkurruar" me objekt "Blerje Materiale Mjekësore" për shoqatën Caritas Shqiptar MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi, me vulë dhe emërtimin "Ofertë për blerje Materiale Mjekësore" si dhe mostrat [...]

Konsulent mbi Hartimin e Dokumentave të Politikave dhe Rekomandimeve në përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor

PROJEKTI SOCIETIES TERMAT E REFERENCËS Konsulent mbi Hartimin e Dokumentave të Politikave dhe Rekomandimeve në përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor SOCIETIES - Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore Prezantimi i [...]

Njoftim

Thirrje për propozime: Sub-granting SOCIETIES – “Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Caritas Shqiptar Ju falënderon të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj me aplikimin në kuadër të thirrjes së mësipërme për projekt propozime.   Pas vlerësimit nga ekspertët [...]