Lajme Caritas

Njoftim

THIRRJE PËR APLIKIM: EKSPERT PËR HARTIMIN E VLERËSIMIT TË SITUATËS SË FËMIJËVE SHQIPTARË QË SHFRYTËZOHEN PËR PUNË NË VENDET FQINJË […]

Final Evaluation

Terms of Reference - Final Evaluation Project Title: Being Active - Without Barriers Country:   Albania Project Number:   Caritas Project number 1420005 ADC-Contract               8108-07/2014 Name of Partner Organisation: Contracting partner of Austrian Development Agency: Caritas Austria Implementing partner:  Caritas Albania Introduction/Background Since 2008 Caritas Austria and Caritas Albania have been implementing projects - financed [...]

Kërkesë për ofertë

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatë Caritas Shqiptar (ent i Kishës Katolike ). MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Veshmbathje ” si dhe [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike

KËRKESË PËR OFERTË  Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike     MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Mjekësore”

Caritas Shqiptar KËRKESË PËR OFERTË Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit "Ftesë për të konkurruar" me objekt "Blerje Materiale Mjekësore" për shoqatën Caritas Shqiptar MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi, me vulë dhe emërtimin "Ofertë për blerje Materiale Mjekësore" si dhe mostrat [...]

Konsulent mbi Hartimin e Dokumentave të Politikave dhe Rekomandimeve në përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor

PROJEKTI SOCIETIES TERMAT E REFERENCËS Konsulent mbi Hartimin e Dokumentave të Politikave dhe Rekomandimeve në përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor SOCIETIES - Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore Prezantimi i [...]

Njoftim

Thirrje për propozime: Sub-granting SOCIETIES – “Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Caritas Shqiptar Ju falënderon të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj me aplikimin në kuadër të thirrjes së mësipërme për projekt propozime.   Pas vlerësimit nga ekspertët [...]

TERMAT E REFERENCËS (TOR) PËR EKSPERTIN E RAPORTIT STUDIMOR

Titulli i projektit:                  Bashkë të ndryshojmë jetët tona Financues:                             Secourse Catholique – Caritas France Kohëzgjatja e Studimit:       Maj 2017 – Prill 2018   1. Background   Caritas Shqiptar është një institucion i themeluar nga Konferenca Ipeshkvnore Katolike Shqiptare, që ka si fokus kryesor varfërinë, urinë dhe të metat e tjera sociale në [...]

Eksperti studimi

Caritas Shqiptar në kuadër të zbatimit të projektit “Programi i trajnimit për të rinjtë për evitimin e sjelljeve të riskut” kërkon të zhvillojë një vezhgim në Shkodër, Lezhë, Tiranë dhe Elbasan mbi vlerësimin paraprak të nivelit të Njohurive, Qendrimeve dhe Sjelljeve të të rinjeve në lidhje me sjelljen e shëndetëshme, qëndrimet dhe përgjegjësitë sociale. Zonat: [...]

Shtyrje afati e rezultateve të projekt propozimeve – SOCIETIES

Caritas Shqiptar se bashku me partneret njofton te gjitha organizatat e shoqerise civile qe kane aplikuar per grante ne kuader te projektit SOCIETIES - Mbeshtetja e organizatave te shoqerise civile ne fuqizimin e aftesive teknike, perfshirjen e personave me aftesi te kufizuar dhe standardet evropiane ne Evropen Juglindore, se afati per publikimin e rezultateve zhvendoset [...]