Lajme Caritas

FORUM

Caritas-i Shqiptar, në kuadër të Projektit “INCLUSION” (Installing, Networking & Capacity Building through Legal counselling and Unified Strategic  Interventions  On Needs), organzion forumin me temë “ZOTËSIA PËR TË VEPRUAR – E DREJTË THEMELORE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR”, datë 16 Maj 2018, Salla Rrok Mirdita, Arqipeshkvia Tiranë-Durrës, Katedralja e Shën Palit, Tiranë.   Projekti i financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim [...]

Njoftim – Koordinator Terreni

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Tiranë Varet & raporton tek: Menaxheri I Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i [...]

NJOFTIM

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Gjirokastër Varet & raporton tek: Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve [...]

THIRRJE PËR APLIKIM

EKSPERT PËR ORGANIZIMIN E TRYEZAVE TË DISKUTIMIT NË SHKODËR E KUKËS   Shoqata: Caritas Shqiptar Titulli Projektit: “Fuqizimi i strukturave shtetërore në mbrojtje të fëmijëve Shqiptarë që shfrytëzohen për punë në vendet fqinjë” Afati për aplikim: 24.04.2018 Lloji i punës: Ekspert Kohëzgjatja e detyrës:  1 Maj – 30 Shtator 2018   Hyrje Caritas Shqiptar është [...]

Njoftim

THIRRJE PËR APLIKIM: EKSPERT PËR HARTIMIN E VLERËSIMIT TË SITUATËS SË FËMIJËVE SHQIPTARË QË SHFRYTËZOHEN PËR PUNË NË VENDET FQINJË […]

Final Evaluation

Terms of Reference - Final Evaluation Project Title: Being Active - Without Barriers Country:   Albania Project Number:   Caritas Project number 1420005 ADC-Contract               8108-07/2014 Name of Partner Organisation: Contracting partner of Austrian Development Agency: Caritas Austria Implementing partner:  Caritas Albania Introduction/Background Since 2008 Caritas Austria and Caritas Albania have been implementing projects - financed [...]

Kërkesë për ofertë

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatë Caritas Shqiptar (ent i Kishës Katolike ). MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Veshmbathje ” si dhe [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike

KËRKESË PËR OFERTË  Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për shoqatën Caritas Shqiptar, ent i Kishës Katolike     MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Mjekësore”

Caritas Shqiptar KËRKESË PËR OFERTË Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit "Ftesë për të konkurruar" me objekt "Blerje Materiale Mjekësore" për shoqatën Caritas Shqiptar MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me postë ose dorazi, me vulë dhe emërtimin "Ofertë për blerje Materiale Mjekësore" si dhe mostrat [...]