Lajme Caritas

Punonjëse Sociale

Organizata:                       Caritas Shqiptar Departamenti:                  Shëndetësor Tipi i kontratës:                Kontratë pune Individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Punonjese Sociale Vendodhja:                       Laç   Konteksti/Përmbledhja e punës: Caritas Shqiptar në kuadër të Projektit “Të Jesh Aktiv - Pa Barriera”, në Laç shpall vendin vakant për “Punonjëse Sociale” sipas përshkrimit të punës si [...]

Lajmërim për kontraktim Mbikqyrës punimesh

Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 24.03.2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar kërkon të kontraktojë një subjekt për mbikqyrjen e punimeve. Punimet që do të mbikqyren janë si më poshtë: Dhomë lojrash për fëmijë; Dhomë psikologu; Tualete; Dhomë pritje për meshkuj; Dhomë pritje për femra; Dhomë mjeku; Ambjent gatimi.   Mbulimi gjeografik Dhomat [...]

Lajmërim për kontraktim kompanie ndërtimi

Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 23.03.2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar kërkon të kontraktojë një kompani ndërtimi për të kryer punime si: Rinovimi dhe mobilimi e një ambjenti të përcaktuar si ambjent miqësor për nënat dhe fëmijët. Ambjenti duhet të pajiset me materiale argëtuese dhe edukative për fëmijë në Qendrën e mbyllur [...]

EKSPERTË për vlerësimin e projekt propozimeve të marra në kuadër të granteve të projektit SOCIETIES

Në kuadër të projektit SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore, Caritas Shqiptar kërkon dy ekspertë në rolin e anëtarëve të Komisionit të Jashtëm Përzgjedhës për kryerjen e vlerësimit të projekt propozimeve të marra nga organizatat e shoqërisë [...]

Lajmërim për kontraktim eksperti për hartimin e udhëzuesit për azilkërkuesit

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 06.03.2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9-të mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e [...]

LAJMËRIM PËR KONTRAKTIM PËRKTHYESI

Titulli i projektit: SOCIETIES- “Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Zbatuesi i Projektit: Caritas Shqiptar Caritas Shqiptar në kuadër të projektit SOCIETIES – “Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave [...]

FTESË – TRAJNIM “Rrjetëzimi dhe Ndërtimi i koalicionit”

Tiranë, më 23-24 Shkurt 2017   Valentina Hristakeva dhe Kalina Ivanova – Trajnerë bullgarë Caritas Shqiptar në kuadër të projektit SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore, Fton të gjitha organizatat e shoqërisë civile që merren [...]

Grantet SOCIETIES – Pyetje të shpeshta 2

Pyetje: A është 22.500€ shuma maksimale e kontributit, apo shuma maksimale e projektit? Përgjigje: Shuma maksimale e kontributit të projektit SOCIETIES është 22.500€. Pyetje: A është e mundur të përfshihet një partner që nuk ka asnjë pjesamarrje financiare (asnjë kuotë) në buxhet? Përgjigje: PO. Pyetje: A ka ndonjë dokument zyrtar shtojcë për t’u plotësuar nga [...]

Koordinator Lokal pranë Dioqezës Tiranë-Durrës

Organizata:                Caritas Shqiptar Pozicioni:                    Koordinator Lokal Departamenti:           Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes:            Tiranë, pranë Dioqezës Tiranë-Durrës   Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Dioqezat do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Përmirësimi i procesit të riintegrimit të viktimave të trafikimit në Shqipëri”. Qëllimi i projektit  [...]