Lajme Caritas

Koordinator Lokal pranë Dioqezës Tiranë-Durrës

Organizata:                Caritas Shqiptar Pozicioni:                    Koordinator Lokal Departamenti:           Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes:            Tiranë, pranë Dioqezës Tiranë-Durrës   Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Dioqezat do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Përmirësimi i procesit të riintegrimit të viktimave të trafikimit në Shqipëri”. Qëllimi i projektit  [...]

Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për organizatën jo-fitimprurëse

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Veshmbathje” për organizatën jo-fitimprurëse Caritas Shqiptar.  MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER   Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Veshmbathje” si dhe mostrat për secilin produkt, pranë zyrave të organizatës [...]

Lajmërim për kontraktim mësuese të Gjuhës Angleze

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin [...]

Lajmërim për kontraktim shoqatë animatorësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin [...]

Lajmërim për kontraktim parukiere

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin [...]

Lajmërim për kontraktim arkitekti/studio arkitektësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin [...]

SHTOJCA Nr. 1 për Thirrjen e Hapur për propozime-SOCIETIES

Caritas Shqiptar me datë 23 dhjetor 2016 lançoi një Thirrje për projekt propozime në kuadër të projektit SOCIETIES - Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore , financuar nga BE. Ky projekt synon fuqizimin e organizatave të shoqërisë [...]

Pozicion pune – Shofer

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Shofer Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                      Gjirokastër Varet & raporton tek:   Përgjegjësi i Sektorit   Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt që mbështet të drejtat e migrantëve që hyjnë  në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që migrantët në Shqipëri të jetojnë me dinjitet [...]

ANIMATOR SOCIAL

Organizata:                  Caritas Albania Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Tiranë Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti është permirësimi i jetesës dhe përfshirjes aktive në komunitet. Përgjegjësitë   Animatori social është përgjegjës për arritjen [...]

KOORDINATOR/E QENDRE DITORE (DREJTUES DIDAKTIK

  Organizata:                      Caritas Shqiptar Departamenti:                 Shëndetësor Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik) Vendodhja:                      Lezhë Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara në Shënkoll, Lezhë, është një qendër multifunksionale, e cila ofron shërbime sociale për Persona me Aftësi të [...]