Lajme Caritas

ANIMATOR SOCIAL

Organizata:                  Caritas Albania Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Tiranë Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti

Lexo më shumë
KOORDINATOR/E QENDRE DITORE (DREJTUES DIDAKTIK

  Organizata:                      Caritas Shqiptar Departamenti:                 Shëndetësor Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik) Vendodhja:                      Lezhë Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Lexo më shumë
PËRPUNUES TË DHËNASH

Organizata:                                         Caritas Shqiptar Pozicioni:                                            Përpunues të dhënash Departamenti:                                   Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton

Lexo më shumë
Thirrje për aplikim për grante – SOCIETIES​

“Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Periudha e implementimit: JANAR 2016 - DHJETOR 2019 Donatorë: Bashkimi Evropian Në kuadër të projektit "SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet

Lexo më shumë
KËRKESË PËR OFERTË

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkuruar” me objekt “Blerje Kompjutera” për organizatën jo-qeveritare “Caritas Shqiptar”. MËNYRA E PJESMARJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën emërtimin “Ofertë për prokurim për  Blerje Kompjutera” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 20-12-2016 ora 10:00 të mbyllur në zarf në adresen Caritas Shqiptar

Lexo më shumë
KËRKESË PËR OFERTË

Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Tabelash” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar. MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Tabelash” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 16-12-2016 ora 12:00 Caritas Shqiptar Adresa: Rruga “Don Bosko”,

Lexo më shumë
Koordinator Lokal

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni:   Koordinator  Lokal Departamenti: Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes: Shkodër, pranë Dioqezës Shkodër Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Dioqezat do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Ngritjen  dhe forcimin e rrjetit dioqezan për të advokuar për mbrojtjen fëmijëve, të rinjëve dhe grave nga fenomene si trafikimi, dhuna,

Lexo më shumë
Koordinator Lokale

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni:   Koordinator  Lokale Departamenti: Anti-Trafikimi dhe Migracionit Vendi i punes: Lezhë, pranë zyrave të “Caritas Dioqezan Lezhë” Konteksti/Përshkrimi i punës: Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Caritas-et Dioqezane do të zbatojë  një projekt të ri i cili do të fokusohet në “Ngritjen  dhe forcimin e rrjetit dioqezan për të advokuar për mbrojtjen fëmijëve, të rinjëve dhe grave

Lexo më shumë
LAJMËRIM PËR BLERJE TABELASH

Caritas-i Shqiptar, Sektori i Anti trafikut dhe Migracionit, në kuadër të zbatimit të projekteve të tij kërkon të blejë tabela të cilat do të vendosen në Pikat Kufitare gjatë periudhës së zbatimit të këtyre projekteve. OBJEKTI: Blerje tabelash DETYRAT Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar. Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it

Lexo më shumë
Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Makine” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

Lënda:                  Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Makine” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.   MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për prokurim për Blerje Makine”  pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 9-12-2016 ora 10:00

Lexo më shumë
Top