Lajme Caritas

Lajmërim për kontraktim mësuese të Gjuhës Angleze

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i projektit

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim shoqatë animatorësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim parukiere

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 9 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i projektit

Lexo më shumë
Lajmërim për kontraktim arkitekti/studio arkitektësh

Titulli i Projektit: Strehim dhe akses për fuqizim dhe reduktimin e rrezikut tek gratë dhe vajzat Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit: 10 shkurt 2017 Email: caritasalbania@caritasalbania.org   Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services – Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt 9 mujor në lidhje me strehimin dhe aksesin për fuqizimin dhe reduktimin e rrezikut për gratë dhe vajzat refugjate. Financimi i

Lexo më shumë
SHTOJCA Nr. 1 për Thirrjen e Hapur për propozime-SOCIETIES

Caritas Shqiptar me datë 23 dhjetor 2016 lançoi një Thirrje për projekt propozime në kuadër të projektit SOCIETIES - Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore , financuar nga BE. Ky projekt synon fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile për të marrë pjesë në debatin publik dhe në dialog me

Lexo më shumë
Pozicion pune – Shofer

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Shofer Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                      Gjirokastër Varet & raporton tek:   Përgjegjësi i Sektorit   Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt që mbështet

Lexo më shumë
ANIMATOR SOCIAL

Organizata:                  Caritas Albania Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Tiranë Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti

Lexo më shumë
KOORDINATOR/E QENDRE DITORE (DREJTUES DIDAKTIK

  Organizata:                      Caritas Shqiptar Departamenti:                 Shëndetësor Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik) Vendodhja:                      Lezhë Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara

Lexo më shumë
PËRPUNUES TË DHËNASH

Organizata:                                         Caritas Shqiptar Pozicioni:                                            Përpunues të dhënash Departamenti:                                   Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton

Lexo më shumë
Thirrje për aplikim për grante – SOCIETIES​

“Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore” Periudha e implementimit: JANAR 2016 - DHJETOR 2019 Donatorë: Bashkimi Evropian Në kuadër të projektit "SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet

Lexo më shumë
Top