Njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në tender – “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga tërmeti”

Tiranë me 20/07/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Boot Camp – Razëm

Tiranë me 04/07/2020   OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje artikuj shtroje

Tiranë me 01/07/2020   OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Project evaluation expert

Template for Terms of Reference (ToR) for Final Evaluations   Project/Programme Title:                  INCLUSION - Installing, Networking & Capacity Building through Legal counselling and Unified Strategic Interventions On Needs of People with Disabilities, Albania Country:                                              [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Produkte promocionale

Tiranë me 25/06/2020 OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Pozicion Vakant – Inxhinier

Tiranë me 22/06/2020         Pozicion Vakant – Inxhinier Organizata:                            Caritas Shqiptar Pozicioni:                               Inxhinier Departamenti:                      Social Varet & raporton tek:          Menaxheri i projektit Afati për aplikim:        [...]

Newsletter Nr. 2- Projekti Employ Yourself

Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Qëllimi i këtij projekti është nxitja e të rinjve drejt punësimit dhe sipërmarrjeve sociale. Newsletter Nr.2 Projekti Employ Yourself

BIZNESET SOCIALE

Nëse do të pyetëshit së ҫfarë një biznes është, jam e sigurtë se shumë prej jush dini sesi të përgjigjeni. Por nëse do të pyetëshit se ҫfarë është një biznes social, ju ndoshta nuk do të dini ta shpjegoni. Kur ju mendoni për biznesin dhe se ҫfarë nënkupton, ju mendoni rreth parave, të ardhurave ekonomike [...]