Programi Social

Zotësia për të vepruar – E drejtë themelore e personave me aftësi të kufizuar

Me datë 16 maj 2018, në ambjentet e Arqipeshkvisë Metropolitane Tiranë-Durrës, u zhvillua Forumi Kombëtar me temë “ZOTËSIA PËR TË VEPRUAR - E DREJTË THEMELORE E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR”. Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit INCLUSION, me fonde të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe Caritas Austria si [...]

PROGRAMI “FËMIJËT DHE TË RINJTË NË SHQIPËRI”

PROGRAMI “FËMIJËT DHE TË RINJTË NË SHQIPËRI” Periudha e implementimit 2012-2014 Donatori: Qeveria Gjermane në bashkëpunim me Caritas-in Gjerman Referenca: P.536-002/2011   Programi Rinor implementohet në dy qytete të Shqipërisë: Tiranë dhe Cërrik përkatësisht në zonën e Breglumit-Babrru dhe Malasen-Cërrik. Të dy këto zona janë zona periferike të qyteteve dhe popullsia është heterogjene, pra një [...]

PROGRAMI “PËRMIRËSIMI I PJESËMARRJES QYTETARE I GRUPEVE TË MARXHINALIZUARA”

PROGRAMI “PËRMIRËSIMI I PJESËMARRJES QYTETARE I GRUPEVE TË MARXHINALIZUARA”   Periudha e implementimit: 2013 –2015 Donatori: Secours Catholique- Caritas France Referenca: PIO13 Ky projekt në implementimin e tij është i orientuar në punën me grupet e grave në tre zona të Shqipërisë edhe në atë të personave që vuajnë dënimet në institucionet e ekzekutimit të [...]