Shërbimet doganore

Procedurat Doganore

Procedurat Doganore Drejtoria e Pёrgjithshme e Doganave nё zbatim tё Nenit 27 tё ligjit Nr. 8485, dt.12.05.1999, Kodi i Procedurës Administrative; pikёs 560 tё VKM 205, dt.13.04.1999 “ Pёr dispozitat zbatuese tё Kodit Doganor, me qёllim lehtёsimin e procedurave doganore, i delegoi Degёve Doganore tё gjitha kompetencat pёr tё kryer procedurat doganore tё pёrjashtimit nga detyrimet doganore tё ndihmave humanitare, tё ardhura nё

Lexo më shumë
DOKUMENTAT QË NEVOJITEN PËR TË KRYER NJË PRAKTIKË DOGANORE DUKE U PËRJASHTUAR NGA TAKSAT:

DOKUMENTAT QË NEVOJITEN PËR TË KRYER NJË PRAKTIKË DOGANORE DUKE U PËRJASHTUAR NGA TAKSAT:   1 - Akt Dhurimi; 2 – Lista e Mallit; 3 – Fatura Proform; 4 – Fatura; 5 – Projektet dhe preventivat e materialeve të importit; 6 – Vlera e mallit/ pesha në kg / nr. kolive; 7 – Data e mbërritjes (në pikat doganore shqiptare) 8 – Targa e automjetit të transportit   Dokumentacioni duhet të dërgohet 10 ditë përpara datës

Lexo më shumë
    Top