Shërbime në komunitet

Qendra “Balonat” Cërrik

Qendra ditore "Balonat" në Cërrik ka lindur në vitin 2009 si rezultat i bashkëpunimit të Caritas-it shqiptar dhe Caritas-it gjerman. Qendra ka shërbyer si një vend takimi për fëmijët rom dhe egjiptianë, me qëllim integrimin dhe ndihmën në edukimin formal dhe jo formal të tyre. Gjatë kësaj kohe aktivitetet kryesore kanë qenë asistenca shkollore dhe animacioni. Pas dy vjetësh pune dhe aktivitete shërbimet që ofrohen në qendër

Lexo më shumë
QENDRA SHËNDETËSORE , ARRAMERAS

Caritas-i Shqiptar që prej vitit 2011 menaxhon me fonde të brendshme qendrën shëndetësore “Maria Domenika” në Arameras, Fushë-Krujë. Arameras është një fshat i vogël, 3 km nga aeroporti i Rinasit, me një popullatë rreth 5000 banorë. Kjo qendër është themeluar për këtë komunitet në vitin 1996 nga motra Ministre degli Infermi di San Camillo, të cilat punuan për komunitetin deri në fund të vitit 2011. Në përfundim të

Lexo më shumë
Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Arrameras, Fushë –Kruje

Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Arrameras, Fushë –Kruje, është një qendër multifunksionale, e cila ofron shërbime sociale për 32 Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore. Integrimi social i këtyre personave ka qenë dhe është një nga principet kryesore të Caritas Shqiptar, i cili me kontributin e Caritas Austria ka bërë të mundur ngritjen e kësaj qendre. Personat me aftësi të kufizuara janë midis nesh, të gjithë së

Lexo më shumë
    Top