Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Arrameras, Fushë –Kruje

Aktiviteti i qirinjve, terapi në qendër

Aktiviteti i qirinjve që aplikohet në qendrën ditore “JETË NË ZHVILLIM” ngjall interes të lartë te të rinjtë që frekuentojnë qendrën. Faktorët që kontribuojnë në rritjen e interesit të klientëve për këtë aktivitet janë format dhe ngjyrat e ndryshme të qirinjve. Të rinjtë që marrin pjesë në këtë aktivitet ndahen në bazë të aftësive [...]

Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Arrameras, Fushë –Kruje

Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Arrameras, Fushë –Kruje, është një qendër multifunksionale, e cila ofron shërbime sociale për 32 Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore. Integrimi social i këtyre personave ka qenë dhe është një nga principet kryesore të Caritas Shqiptar, i cili me kontributin e Caritas Austria ka bërë të mundur ngritjen e kësaj [...]

Skip to content