DOKUMENTAT QË NEVOJITEN PËR TË KRYER NJË PRAKTIKË DOGANORE DUKE U PËRJASHTUAR NGA TAKSAT:

 

1 – Akt Dhurimi;

2 – Lista e Mallit;

3 – Fatura Proform;

4 – Fatura;

5 – Projektet dhe preventivat e materialeve të importit;

6 – Vlera e mallit/ pesha në kg / nr. kolive;

7 – Data e mbërritjes (në pikat doganore shqiptare)

8 – Targa e automjetit të transportit

 

Dokumentacioni duhet të dërgohet 10 ditë përpara datës se mbërritjes së ndihmave humanitare në Caritas-in Shqiptar

Fax : +355 42 234327

Email: caritasalbanias@caritas.icc-al.org