PËRMBLEDHJE
E KONFERENCËS RAJONALE MBI POLITIKAT AKTIVE SOCIALE DHE PROCESET E PËRFSHIRJES SOCIALE NË VENDET IPA TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Marin Nikolla, ndihmojmë njerzit në nevojë

NJEREZIT PER NJE KOMUNITET PA BARRIERA

Dhuro:

INTESA SANPAOLO BANK

Adresa e Bankës: Laprakë,Tiranë
Nr. i Llogarisë:
30473131801 (Euro)
30473131802 (Lekë)
30473131803 (Dollarë)
IBAN:
Euro: AL44208112040000030473131801
Lekë: AL17208112040000030473131802
Dollarë: AL87208112040000030473131803
SWIFT CODE: USALALTR

Caritas Shqiptar në Facebook

KAMPIONATI I SHAHUT

Top