Broshura

Ekspozitë “ENDRRAT QË MBARTIM”

Caritas Albania dhe UNHCR në Shqipëri do të hapin së bashku një ekspozite fotografike “Ëndrrat që mbartim”. Fotografitë, e bëra nga Renuar Locaj dhe e kuruar nga kuratori Oltsen Gripshi, portretizojnë qëndresën dhe aspiratat e njerëzve të detyruar për t’u larguar nga shtetet e tyre për shkak të konfliktit, dhunes dhe persekutimit. Ekspozita do të [...]

Supporting sustainable economies

Supporting sustainable economies Strengthening social entrepreneurship and community development in the context of covid-19 crisis. Organizohen një sërë aktivitetesh online në kuadër të projetit ELBA 3 dhe ERASMUS+ për të mbështetur dhe fuqizuar bizneset sociale në kontekstin e pandemisë COVID-19. Për t'u njohur me programin e aktivitetit, Ju lutem shkarkoni fletëpalosjen në formatin PDF: Supporting sustainable economies

PASQYRIMI NË MEDIA “MBROJTJA DHE PËRKRAHJA SOCIALE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

Zeri i Popullit: http://www.zeri-popullit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:mbrojtje-dhe-perkrahje-sociale-per-personat-me-aftesi-te-kufizuara-&catid=35:sociale&Itemid=127 Koha Jonë: http://grid.al/read/news/158316475/7677507/kospiri-strategjia-e-re-per-shance-te-barabarta-te-njerezve-me-aftesi-te-kufizuar GRID.AL: http://grid.al/read/news/158316475/7666370/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak Agjensia Telegrafike Shqiptare: http://www.ata.gov.al/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak-129284.html Project Societes: http://projectsocieties.org/regional-caritas-co-operation-in-the-light-of-european-integration/