Publikime

POLICY PAPER

"Fostering inclusion and protection of rights of people with disabilities in Albania"         ◊ Policy Paper - SOCIETIES PROJECT ◊

Pozicion vakant – Këshillues Karriere në Shkodër

YOUR JOB - Shkodër #mundësi #punësimi 🔊 Pozicioni: Këshillues Karriere në Shkodër! Caritas Dioqezan Shkodër- Pult ka shpallur vendin vakant të #KëshilluesKarriere. Në këtë pozicion do të jeni pranë komunitetit të të #rinjve përmes #këshillimit, #udhëheqjes dhe #asistimit në këshillimin e karrierës dhe orientimin drejt tregut të punës si dhe iniciativave sipërmarrëse. Por jo vetëm kaq, do të keni mundësi të punoni me të rinjtë #sipërmarrës lokal [...]

COMMUNICATION SKILLS

When asked to define communication, how would you define? Mostly of people will relate to the forms of communication as talking or listening. But communication goes beyond that, is how we give and receive information and convey our ideas and opinions with those around us. If I say something and you understand something else, is [...]

SOFT SKILLS

During job interviews of employment applications, employers base their assessment on two sets of skills: Hard Skills and Soft Skills. To be successful in interviewing for a job, you need to show the best of both set of skills. Hard Skills are teachable abilities or skills that are easy to quantify, including degree, certificate, computer, [...]

Buletin Informativ Nr. 1 – Your Job

PROJEKTI YOUR JOB      Në kuadër të projektit YOUR JOB - Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans, i cili po zbatohet në Shqipëri (Kurbin, Lezhë), është realizuar edicioni i parë i Buletinit Informativ. Buletini përmban artikuj të ndryshëm gjatë aktiviteteve të realizuara nga projekti jo vetëm në Shqipëri por edhe në vendet [...]

DOKUMENT POLITIKASH SOCIALE

Në kuadër të projektit SOCIETIES financuar nga BE në bashkëpunim me organizata të ndryshme të shoqërisë civile përfshirë këtu përfaqësues  të  organizatave  të  personave  me  aftësi  të kufizuara, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, institucioneve të qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe projekteve zhvillimore që punojnë   me personat me aftësi të kufizuar në   Shqipëri dhe aktorë të tjerë, [...]