Publikime

PASQYRIMI NË MEDIA “MBROJTJA DHE PËRKRAHJA SOCIALE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

Zeri i Popullit: http://www.zeri-popullit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:mbrojtje-dhe-perkrahje-sociale-per-personat-me-aftesi-te-kufizuara-&catid=35:sociale&Itemid=127 Koha Jonë: http://grid.al/read/news/158316475/7677507/kospiri-strategjia-e-re-per-shance-te-barabarta-te-njerezve-me-aftesi-te-kufizuar GRID.AL: http://grid.al/read/news/158316475/7666370/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak

Lexo më shumë
Raporte

Raporti Vjetor 2014 (shqip)                            Annual Report 2014 (albanian)                    Raporti Vjetor 2013 (shqip)                            Annual Report 2013 (english)                   Raporti Vjetor 2012                                                      Raporti Vjetor 2011                   

Lexo më shumë
Raporti Vjetor 2012
Raporti Vjetor 2011
Raporti Vjetor 2010
Raporti Vjetor 2009
    Top