Njoftime

Projekti ACTIVE

                                                                                                              [...]

PROGRAMI I VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR MAL I ZI – SHQIPËRI

Në kuadër të Programit të Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, bazuar në Instrumentin e Asistencës Përpara Aderimit (IPA II), Caritas-i Shqiptar, së bashku me Caritas-in e Malit të Zi si lider i projektit dhe partnerët e tyre respektivë – Shoqatën e Paraplegjikëve të Tivarit dhe Projektin “Shpresa”, Shkodër, nisën zbatimin e projektit “A.C.C.E.N.T – Aksesueshmëri, [...]

Programi i Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri

Në kuadër të Programit të Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, bazuar në Instrumentin e Asistencës Përpara Aderimit (IPA II), Caritas-i Shqiptar, së bashku me Caritas-in e Malit të Zi si lider i projektit dhe partnerët e tyre respektivë – Shoqatën e Paraplegjikëve të Tivarit dhe Projektin “Shpresa”, Shkodër, nisën zbatimin e projektit “A.C.C.E.N.T - Aksesueshmëri, [...]