Njoftime

Pozicion Vakant – Animator Social në Cërrik

Tiranë me 28/07/2020         Pozicion Vakant – Animator Social Organizata:                 Caritas Shqiptar Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Cërrik Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Afati për aplikim:       07/08/2020 Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti [...]

Pozicion Vakant – Inxhinier

Tiranë me 28/07/2020         Pozicion Vakant – Inxhinier Organizata:                               Caritas Shqiptar Pozicioni:                                  Inxhinier Departamenti:                         Social Varet & raporton tek:             Menaxheri i projektit Afati për aplikim:  [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga tërmeti”

Tiranë me 20/07/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Boot Camp – Razëm

Tiranë me 04/07/2020   OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje artikuj shtroje

Tiranë me 01/07/2020   OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Project evaluation expert

Template for Terms of Reference (ToR) for Final Evaluations   Project/Programme Title:                  INCLUSION - Installing, Networking & Capacity Building through Legal counselling and Unified Strategic Interventions On Needs of People with Disabilities, Albania Country:                                              [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Produkte promocionale

Tiranë me 25/06/2020 OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i [...]

Pozicion Vakant – Inxhinier

Tiranë me 22/06/2020         Pozicion Vakant – Inxhinier Organizata:                            Caritas Shqiptar Pozicioni:                               Inxhinier Departamenti:                      Social Varet & raporton tek:          Menaxheri i projektit Afati për aplikim:        [...]

Newsletter Nr. 2- Projekti Employ Yourself

Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Qëllimi i këtij projekti është nxitja e të rinjve drejt punësimit dhe sipërmarrjeve sociale. Newsletter Nr.2 Projekti Employ Yourself