Njoftime

KONTRAKTIM EKSPERTI – PSIKOTERAPIST

Caritas Shqiptar, në kuadër të zbatimit të projektit INCLUSION “Installing, Networking & Capacity Building through Legal counselling and Unified Strategic Interventions On Needs of People with Disabilities, Albania” me kod 1720009, kërkon të zhvillojë 6 seanca me Psikoterapist për Këshillim individual dhe Supervizim individual me 14 Këshillues Peer, pjesë e këtij projekti prej vitit 2017 [...]

Lajmërim për kontraktim arkitekti/studio arkitekture

Lajmërim për kontraktim arkitekti/studio arkitekture Titulli i Projektit:  Monitorim Kufiri dhe Mbështetje Azil-Kërkuesve dhe Sirianëve që hyjnë në Shqipëri. Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar Afati i aplikimit:  20 Shtator 2019 Caritas Shqiptar në partneritet me UNHCR  po zbaton një projekt në mbështetje të migrantëve refugjatëve dhe azil-kërkuesve në Shqipëri. Financimi i projektit është bërë i [...]

Thirrje per pjesemarrje ne tender

Tiranë me 22/08/2019 Ju lutem shkarkoni dokumentacionin qe duhet plotesuar dhe dorezuar dorazi ne zyrat e Caritas Shqiptar: RFQ - Konference Your Job     Kerkese per Oferte     TOR Kick of Shkoder     Aneks D     Frome Rregjistrimi OBJEKT:                                  [...]

Njoftim per shitje prone

07 Gusht 2019 NJOFTIM Caritas Shqiptar kërkon të shesë pronën si mëposhtë: Truall dhe ndërtesë Ju lutem shkarkoni dokumentin e plotë ketu Trualli ka një hapësirë prej 500 m2 në te cilën është edhe një ndërtesë. Ndërtesa është në kushte shumë të mira dhe nuk ka pasur asnjëherë dëmtime të rënda. Riparime të herëpashershme janë bëre [...]

Njoftim per shitje prone

07 Gusht 2019 NJOFTIM Caritas Shqiptar kërkon të shesë pronën si mëposhtë: Apartament në rruga “Don Bosko” nr.4, Tiranë Ju lutem shkarkoni dokumentin e plote duke klikuar ketu Apartamenti është në kushte shumë të mira dhe nuk ka pasur asnjëherë dëmtime të rënda. Riparime të herëpashershme janë bëre në ambientin e brëndshëm të apartamentit. Ky [...]

  Tiranë me 22/07/2019 Ju lutem shkarkoni dokumentacionin qe duhet plotesuar dhe dorezuar dorazi ne zyrat e Caritas Shqiptar: Termat e References   |   Aneks D   |   Aneks RFQ   |   Frome Rregjistrimi OBJEKT:                                                [...]

Rregullim i hapsirave komunitare për femije në Cërrik

  Tiranë me 22/07/2019 Ju lutem shkarkoni dokumentacionin qe duhet plotesuar dhe dorezuar dorazi ne zyrat e Caritas Shqiptar:    Aneks D    |    Frome Rregjistrimi    |   Kerkese per Oferte   OBJEKT:                                                 Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për [...]

Pozicion vakant i shpallur: PUNONJËS SOCIAL

Terma Reference   Pozicion vakant i shpallur: PUNONJËS SOCIAL Programme / project: Inclusion - Instalim, Rrjetëzim dhe Ngritje Kapacitetesh përmes Këshillimit ligjor dhe Ndërhyrjeve Strategjike të Unifikuara Lidhur me Nevojat e Personave me Aftësi të Kufizuar, Shqiperi Nr. Projekti: 1720009 Zona: Lezhë Donator: Agjencia Austriake per Zhvillim dhe Caritas Austria Data e fillimit të punës: [...]