Njoftime

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Trajner për zbatimin e trajnimit joformal për personat me aftësi të kufizuar

Tiranë me 19/01/2022 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Pozicion Vakant – Koordinator/Ekspert Migracioni Zyra Kukes

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Koordinator/ Ekspert Migracioni Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                     Kukes Varet & raporton tek:   Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me Caritas Austrine po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Shërbime përkthimi

Tiranë me 14/01/2021 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Pozicion Vakant – Keshilluese Psiko-Sociale/Zyra Bilisht

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Këshilluese psiko-sociale Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                     Bilisht, Devoll Varet & raporton tek:   Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UN WOMEN me mbështetjen  e Qeverisë Norvegjeze për fondin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm po zbaton një projekt në mbrojtje të të [...]

Njoftim për shtyrje afati – Thirrje e hapur për punëdhënësit në Shqipëri dhe Mal Të Zi

THIRRJE E HAPUR PËR PUNËDHËNËSIT NË SHQIPËRI DHE MAL TË ZI PËR PUNËSIMIN E PRAKTIKANTËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA INFORMACION I PËRGJITHSHËM   Numri i punëdhënësve:   10 nga Shqipëria (5 nga Lezha dhe 5 nga Shkodra)   Kohëzgjatja e praktikës   Gjithsej 12 muaj   Financimi i programit   Maksimumi një shumë prej 500.00 [...]

Njoftim për shtyrje afati – Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Belsh

Tiranë me 29/10/2021  Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Auditim Projekti

Tiranë me 28/10/2021 Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Belsh

Tiranë me 12/10/2021 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]