Media

Caritas Shqiptar organizon workshop-in e parë me organizatat vullnetare

Tirane, 22 Maj—Caritas Albania, në kuadër të programit rajonal NET-Age, organizoi ditën e enjte, 22 maj, workshop-in e parë me organizatat vullnetare. Ky workshop u fokusua te shkëmbimi i informacionit mbi praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve për të moshuarit; angazhimi e organizatave vullnetare dhe vlerësimin e mundësive  për bashkëpunim; dhe përpunimi i Planit Strategjik për [...]

Projekt për moshën e tretë

Caritasi Shqiptar, në kuadër të programit rajonal NET-Age, organizoi ditën e enjte, 22 maj, seminarin e parë me organizatat vullnetare. Qëllimi është fokusimi te shkëmbimi I informacionit mbi praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve për të moshuarit; angazhimi e organizatave vullnetare dhe vlerësimin e mundësive për bashkëpunim; dhe përpunimi i Planit Strategjik për [...]

Go to Top