Media

PASQYRIMI NË MEDIA “MBROJTJA DHE PËRKRAHJA SOCIALE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

Zeri i Popullit: http://www.zeri-popullit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:mbrojtje-dhe-perkrahje-sociale-per-personat-me-aftesi-te-kufizuara-&catid=35:sociale&Itemid=127 Koha Jonë: http://grid.al/read/news/158316475/7677507/kospiri-strategjia-e-re-per-shance-te-barabarta-te-njerezve-me-aftesi-te-kufizuar GRID.AL: http://grid.al/read/news/158316475/7666370/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak Agjensia Telegrafike Shqiptare: http://www.ata.gov.al/ne-shtator-2014-fillon-projekti-i-3-te-tre-vjecar-per-personat-me-aftesi-te-kufizuar-nga-caritas-i-austriak-129284.html Project Societes: http://projectsocieties.org/regional-caritas-co-operation-in-the-light-of-european-integration/

Caritas Shqiptar organizon workshop-in e parë me organizatat vullnetare

Tirane, 22 Maj—Caritas Albania, në kuadër të programit rajonal NET-Age, organizoi ditën e enjte, 22 maj, workshop-in e parë me organizatat vullnetare. Ky workshop u fokusua te shkëmbimi i informacionit mbi praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve për të moshuarit; angazhimi e organizatave vullnetare dhe vlerësimin e mundësive  për bashkëpunim; dhe përpunimi i Planit Strategjik për [...]

Projekt për moshën e tretë

Caritasi Shqiptar, në kuadër të programit rajonal NET-Age, organizoi ditën e enjte, 22 maj, seminarin e parë me organizatat vullnetare. Qëllimi është fokusimi te shkëmbimi I informacionit mbi praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve për të moshuarit; angazhimi e organizatave vullnetare dhe vlerësimin e mundësive për bashkëpunim; dhe përpunimi i Planit Strategjik për [...]