Solidaritet për të prekurit nga tërmeti!

Llogaria ne LEK

 Emri: CARITAS SHQIPTAR

Nr.llogarise: 30473131831 LEK

IBAN: AL10208112040000030473131831

Swift kodi:USALALTR 

Intesa San Paolo Bank

Llogaria ne EURO

Emri: CARITAS SHQIPTAR

Nr.llogarise: 30473131829 EUR

IBAN: AL64208112040000030473131829

Swift kodi:USALALTR 

Intesa San Paolo Bank

Llogaria ne USD

 Emri: CARITAS SHQIPTAR

Nr.llogarise: 30473131830 USD

IBAN: AL37208112040000030473131830

Swift kodi:USALALTR

Intesa San Paolo Bank