Shëndetësor

Albanian Youth and Your Job Project

Demoralizing conversations about the current situation in the country, problems with employment, education and minimum wage are the main common themes of the Albanian youth. The limited opportunities for attending gymnasiums or universities, the lack of orientation of courses and vocational training, have created large gaps in employment and socio-economic stabilization issues. Apart from [...]

Current situation in the region and implementation of the project “Your Job”

According to the statistics of Civil Registry’s office, the municipality of Lezha population has registered 110,000 citizens. Based on this statistic, the age group between 15 and 30 years produce 21.4%, where is a considerable number of them failing in education (including here even the high school), because only 20% of them have the [...]

Kick Off Conference

“Kick Off Conference” is one of the most important activities regarding the newest project in Albania, covering the area of ​​Lezha and Kurbin, which was organized in the Conference Room at Hotel “Rozafa”, Shkodra on 19th September 2019. The project "Your Job" was presented by Caritas Albania in cooperation with Caritas Austria and funded [...]

Ospoweb

Caritas Shqiptar nisi sot, sebashku me te gjithe Caritaset Dioqezane Shqiptare, kursin e trajnimit Ospoweb te Caritas Italia.

YOUR JOB, Lezhë – Kurset profesionale

Në kuadër të projektit “YOUR JOB”, finacuar nga Caritas Austria, po zhvillohen në Lezhë kurset profesionale të kuzhinës. Rreth 30 të rinj nga zona të ndryshme të Lezhës marrin pjesë në këtë kurs në përgatitje për ndihmës kuzhinier. Kursi do të zgjasë tre muaj. Qëllimi kryesor i këtij projekti është aftësimi jetëosr dhe profesional [...]

SOCIETIES – Working group mbi përfshirjen sociale, 9 korrik 2018

Në kuadër të projektit SOCIETIES, financuar nga BE u zhvillua me datë 9 korrik 2018 Working Group 3 mbi përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar fizike dhe çrregullime të shëndetit mendor. Përfaqësues të organizatve të shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore diskutuan mbi sfidat dhe propblematikat e kësaj kategorie duke u përqëndruar në [...]

SOCIETIES – Trajnim “Fundraising”, 10-11 korrik 2018

Në kuadër të projektit SOCIETIES, financuar nga BE, dhe ELBA, finacuar nga rrjeti Caritas u zhvillua në mjediset e Caritas Shqiptar një trajnim dy ditor më 10-11 Korrik 2018 mbi Fundraising, Strategjinë e Organizatës dhe Biznesi Social. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme, Caritas-eve dioqezane si dhe Caritas-it Shqiptar. Trajneri [...]

KUJDESI NË BANESË PËR TË MOSHUARIT DHE NET-AGE

Kujdesi në Banesë për të moshuarit është një projekt, i cili synon përmirësimin e cilësisë së jetës së 50 të moshuarve në Tiranë. Grupi i punës i përbërë nga 1 mjek, 2 infermiere dhe 2 sanitare ofron asistencë mjeksore dhe sociale në banesë për të moshuarit. Kriteret e përzgjedhjes së përfituesve mbështeten në kushtet e [...]

Go to Top