Shëndetësor

Ospoweb

Caritas Shqiptar nisi sot, sebashku me te gjithe Caritaset Dioqezane Shqiptare, kursin e trajnimit Ospoweb te Caritas Italia.

YOUR JOB, Lezhë – Kurset profesionale

Në kuadër të projektit “YOUR JOB”, finacuar nga Caritas Austria, po zhvillohen në Lezhë kurset profesionale të kuzhinës. Rreth 30 të rinj nga zona të ndryshme të Lezhës marrin pjesë në këtë kurs në përgatitje për ndihmës kuzhinier. Kursi do të zgjasë tre muaj. Qëllimi kryesor i këtij projekti është aftësimi jetëosr dhe profesional [...]

SOCIETIES – Working group mbi përfshirjen sociale, 9 korrik 2018

Në kuadër të projektit SOCIETIES, financuar nga BE u zhvillua me datë 9 korrik 2018 Working Group 3 mbi përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar fizike dhe çrregullime të shëndetit mendor. Përfaqësues të organizatve të shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore diskutuan mbi sfidat dhe propblematikat e kësaj kategorie duke u përqëndruar në [...]

SOCIETIES – Trajnim “Fundraising”, 10-11 korrik 2018

Në kuadër të projektit SOCIETIES, financuar nga BE, dhe ELBA, finacuar nga rrjeti Caritas u zhvillua në mjediset e Caritas Shqiptar një trajnim dy ditor më 10-11 Korrik 2018 mbi Fundraising, Strategjinë e Organizatës dhe Biznesi Social. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme, Caritas-eve dioqezane si dhe Caritas-it Shqiptar. Trajneri [...]

KUJDESI NË BANESË PËR TË MOSHUARIT DHE NET-AGE

Kujdesi në Banesë për të moshuarit është një projekt, i cili synon përmirësimin e cilësisë së jetës së 50 të moshuarve në Tiranë. Grupi i punës i përbërë nga 1 mjek, 2 infermiere dhe 2 sanitare ofron asistencë mjeksore dhe sociale në banesë për të moshuarit. Kriteret e përzgjedhjes së përfituesve mbështeten në kushtet e [...]

PROGRAMI I AFTËSISË SË KUFIZUAR

Caritas-i Shqiptar, me qëllim integrimin e personave me aftësi të kufizuara, ka zbatuar programe të ndryshme për këtë target grup që në vitin 2008. Partner i vazhdueshëm në këtë ndërhyrje ka qenë Caritas-i St. Polten (Austri), i cili ka mbështetur programet e aftësisë së kufizuar pranë Caritas-it Shqiptar. Programi ka startuar me një projekt 3 [...]

KUJDESI SHËNDETËSOR PARËSOR

Caritas-i Shqiptar që prej vitit 1994 ofron kujdes shëndetësor parësor nëpërmjet rrjetit të qendrave shëndetësore (47 të tilla) të lokalizuara në zona të ndryshme të Shqipërisë. Nga ky shërbim përfitojnë çdo vit rreth 70.000 përfitues. Caritas-i shqiptar vlerëson rolin e padiskutueshëm të misionarëve dhe vullnetarëve laikë në mbarëvajtjen e shërbimeve në këto qendra, duke i [...]