Anti-trafikimi dhe Migracioni

“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar për punë në vendet fqinjë”

Në datë 11 Korrik 2018 Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, Koordinatorin Kombëtar Anti-trafik, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shqipëri dhe Kosovë, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, dhe Policinë e Kufirit dhe Migracionit, organizuan tryezën e dytë të diskutimit “Përmirësimi i [...]

“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar për punë në vendet fqinjë”

Në datë 27 Qershor 2018 Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, Koordinatorin Kombëtar Anti-trafik, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, dhe Policinë e Kufirit dhe Migracionit, organizuan tryezën e diskutimit “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve [...]

FORCIMI I KAPACITETEVE TË STRUKTURAVE SHTETËRORE NË MBROJTJE TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT TË PERSONAVE

Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services –Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt dy-vjeçar periudha Tetor 2014- Tetor 2016 për fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve qeveritare shqiptare në mbrojtje të viktimave të trafikimit. Financimi i projektit është bërë i mundur nga Zyra mbi Trafikimin e Personave (J-TIP) e Departamentit të Shtetit pranë Qeverisë së [...]

Antitrafikimi

1. Organizmi i Programit 2. Antitrafikimi i qenieve njerëzore a. Përshkrim i shkurtër i programit b. Paradalimi i trafikimit njerëzor dhe mbështetja e viktimave të trafikimit në Shqipëri c. Trafikimi i qenieve njerëzore, një sfidë e përbashkët për shekullin e ri 3. Fuqizimi i grave dhe vajzave kundër dhunës a. Fuqizimi i grave dhe vajzave [...]

Antitrafikimi

Në një Letër drejtuar grave (1995), Gjon Pali i II-të ka shkruar:Dinjiteti i grave shpesh nuk është i njohur, dhe cilësitë e tyre janë lënë pas dore; shpesh ato janë lënë mënjanë në shoqëri, dhe madje edhe të kthyera në skllave. Kjo i ka ndaluar gratë që të jenë vetvetja dhe ka shkaktuar varfërimin shpirtëror [...]

Aktivitetet e fundit Antitrafik

Aktivitetet më të fundit Sektori Antitrafikimit Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin ! “Caritas-i Shqiptar” në kuadër të projektit rajonal “Trafikimi i qenieve njerëzore, një sfidë e përbashkët për shekullin e ri” zhvilloi kampin veror ndërkombëtar me temë: “Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin” në [...]

Historiku dhe botimet antitrafik

Historiku dhe Botimet  Sektori Antitrafikimit   Historiku  Ne kuadrin e grupeve ne nevoje lindi ne 2005 projekti  « KONGREGATAT KATOLIKE KUNDER TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE » i cili ka si qellim parandalimin e trafikimit te qenieve njerezore ne shoqerine shqiptare.Zhvillimi i ketij projekti konsiston ne sensibilizimin e shoqerise shqiptare per kete fenomen me ane te [...]

Biblioteka Sektorit Antitrafikimit

BIBLIOTEKA   A. TrafikimiSHQIP1.    “Dy vajzat e vogla”, Qendra Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillimin, Tirane 2000.2.    “Doracak per revizionin e rregullimit ligjor kunder tregtise me njerez”, OSBE, ODIR, 2001.3.    “Endrra e paperfunduar e nje gruaje” Brunilda Zllami.4.    “Femijet dhe te rinjte ne rrezik’’ Studim i realizuar nga SRC/ ARC.5.    “ I thuaj  Jo” Botimi i Qendres [...]

Miniprojekte Sektori Antitrafikim

Sektori i Antitrafikimit dhe Mbeshtetjes se Grave ne VeshtiresiPROJEKTI: KONGREGATAT KATOLIKE KUNDËR TRAFIKIMIT TË QËNIEVE NJERËZORERaport   i Miniprojekteve  2009SHtator 2009DIOQEZA  SHKODER - PULT1. Titulli i Projektit: “TAKIM FORMIMI PER PARANDALIMIN E TRAFIKIMIM. ENGJELLORE TE SHEN PALITSHKODERVendi: Tek konvikti i vajzavePerfituesit:  60 te rinj Aktiviteti:      seminar/ trajnimTemat: •    strategjite e trafikanteve•    trafikimi i vajzave•    Shperndarja [...]