Botime dhe dokumentare të Sektorit Shëndetësorë
 
Caritas Shqiptar financoi botimin e librit “Elemente bazë në Neonatologji” i cili përmban një program të hollësishëm formimi mjeksorë dhe paramjeksor me qëllim për të ulur vdekshmërinë e lartë foshnjore.
Me financimin e Caritas-it Shqiptar u përkthye në shqip dhe u publikua një libër mbi fëmijët dhe të ushqyerit e të porsalindurve.
Ndër botimet e tjera gjatë viteve 2008-2010 të cilat vlejnë per t’u përmendur janë:
• Studimi mbi Personat me Aftësi të Kufizuara në tre zona të Shqipërisë (Shkodër, Laç dhe Fushë-Krujë)
• Buletini periodik i pavarur “Dimension”, botimi i parë
• Buletini periodik i pavarur “Dimension”, botimi i dytë
• Reportazhi i përgatitur në fokus të Personave me Aftësi të Kufizuara

Është duke u përpunuar një raport-studim mbi varfërinë në Shqipëri në kuadër të projektit “ Observatori i Varfërisë”, i cili do të publikohet gjatë muajit Maj 2010.
Gjithashtu është duke u përfunduar dokumentari mbi aktivitetet e Qëndrave Shëndetësore të Caritas Shqiptar i cili do të paraqitet gjatë muajit Maj 2010.