Anti-trafikimi dhe Migracioni

Dita Botërore kundër Trafikimit të Personave

Sot  është Dita Botërore kundër Trafikimit të Personave, një  "krim kundër njerëzimit" siç thotë Papa Françesku, për të cilin duhet të angazhohemi ta luftojmë në mënyrë efektive, por gjithashtu duke u fokusuar  edhe në mbështetje për të  fuqizuar të mbijetuarit e Trafikimit dhe duke mbështetur reintegrimin  e tyre. Këtë vit, Dita Botërore kundër Trafikimit të Personave thekson  rëndësinë  dhe angazhimin e  qeverive  dhe [...]

Caritas Shqiptar në shërbim të migrantëve dhe refugjatëve

Për shkak të pozicionit gjeografik, Shqipëria prej disa vitesh është kthyer në një vend tranzit dhe destinacioni për grupet mikse migratore që vijnë kryesisht nga vendet e luftës por dhe nga Afrika e Veriut dhe udhëtojnë drejt Bashkimit Europian. Gjatë kësaj periudhe,  ka pasur rritje të dukshme të numrit të shtetasve të huaj që kanë [...]

“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar për punë në vendet fqinjë”

Në datë 11 Korrik 2018 Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, Koordinatorin Kombëtar Anti-trafik, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shqipëri dhe Kosovë, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, dhe Policinë e Kufirit dhe Migracionit, organizuan tryezën e dytë të diskutimit “Përmirësimi i [...]

“Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve të shfrytëzuar për punë në vendet fqinjë”

Në datë 27 Qershor 2018 Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, Koordinatorin Kombëtar Anti-trafik, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, dhe Policinë e Kufirit dhe Migracionit, organizuan tryezën e diskutimit “Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve [...]

FORCIMI I KAPACITETEVE TË STRUKTURAVE SHTETËRORE NË MBROJTJE TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT TË PERSONAVE

Caritas Shqiptar dhe CRS (Catholic Relief Services –Caritas Amerikan) do të zbatojnë një projekt dy-vjeçar periudha Tetor 2014- Tetor 2016 për fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve qeveritare shqiptare në mbrojtje të viktimave të trafikimit. Financimi i projektit është bërë i mundur nga Zyra mbi Trafikimin e Personave (J-TIP) e Departamentit të Shtetit pranë Qeverisë së [...]

Antitrafikimi

1. Organizmi i Programit 2. Antitrafikimi i qenieve njerëzore a. Përshkrim i shkurtër i programit b. Paradalimi i trafikimit njerëzor dhe mbështetja e viktimave të trafikimit në Shqipëri c. Trafikimi i qenieve njerëzore, një sfidë e përbashkët për shekullin e ri 3. Fuqizimi i grave dhe vajzave kundër dhunës a. Fuqizimi i grave dhe vajzave [...]

Antitrafikimi

Në një Letër drejtuar grave (1995), Gjon Pali i II-të ka shkruar:Dinjiteti i grave shpesh nuk është i njohur, dhe cilësitë e tyre janë lënë pas dore; shpesh ato janë lënë mënjanë në shoqëri, dhe madje edhe të kthyera në skllave. Kjo i ka ndaluar gratë që të jenë vetvetja dhe ka shkaktuar varfërimin shpirtëror [...]

Aktivitetet e fundit Antitrafik

Aktivitetet më të fundit Sektori Antitrafikimit Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin ! “Caritas-i Shqiptar” në kuadër të projektit rajonal “Trafikimi i qenieve njerëzore, një sfidë e përbashkët për shekullin e ri” zhvilloi kampin veror ndërkombëtar me temë: “Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin” në [...]

Historiku dhe botimet antitrafik

Historiku dhe Botimet  Sektori Antitrafikimit   Historiku  Ne kuadrin e grupeve ne nevoje lindi ne 2005 projekti  « KONGREGATAT KATOLIKE KUNDER TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE » i cili ka si qellim parandalimin e trafikimit te qenieve njerezore ne shoqerine shqiptare.Zhvillimi i ketij projekti konsiston ne sensibilizimin e shoqerise shqiptare per kete fenomen me ane te [...]

Biblioteka Sektorit Antitrafikimit

BIBLIOTEKA   A. TrafikimiSHQIP1.    “Dy vajzat e vogla”, Qendra Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillimin, Tirane 2000.2.    “Doracak per revizionin e rregullimit ligjor kunder tregtise me njerez”, OSBE, ODIR, 2001.3.    “Endrra e paperfunduar e nje gruaje” Brunilda Zllami.4.    “Femijet dhe te rinjte ne rrezik’’ Studim i realizuar nga SRC/ ARC.5.    “ I thuaj  Jo” Botimi i Qendres [...]

Skip to content