Njoftime

Njoftim për shtyrje afati – Thirrje e hapur për punëdhënësit në Shqipëri dhe Mal Të Zi

THIRRJE E HAPUR PËR PUNËDHËNËSIT NË SHQIPËRI DHE MAL TË ZI PËR PUNËSIMIN E PRAKTIKANTËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA INFORMACION I PËRGJITHSHËM   Numri i punëdhënësve:   10 nga Shqipëria (5 nga Lezha dhe 5 nga Shkodra)   Kohëzgjatja e praktikës   Gjithsej 12 muaj   Financimi i programit   Maksimumi një shumë prej 500.00 [...]

Njoftim për shtyrje afati – Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Belsh

Tiranë me 29/10/2021  Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Auditim Projekti

Tiranë me 28/10/2021 Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Belsh

Tiranë me 12/10/2021 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Pozicion vakant-Program Manager/Zyra Qendrore

Organizata:                                        Caritas Shqiptar Pozicioni:  Menaxher Programi+PR/Zëvëndësim Leje Lindje Departamenti:                                   Ekonomia Sociale dhe Aftësia e Kufizuar Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton tek:                        Pergjegjesi i Departamentit Kohezgjatja e kontrates:                   6 mujore   KONTEKSTI I PROJEKTEVE NE NGARKIM:  Projektet per te cilat hapet thirrja per Menaxher+PR, do te jene si me poshte te renditura: Menaxher – Projekti CONEX Balkans: [...]

Kurator i Ekspozitës me Fotografi

  Organizata:                    Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Kurator i Ekspozitës me fotografi Departamenti:              Anti-Trafikimit dhe Migracionit   Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar me mbështetjen e UNHCR, Caritas Austria dhe Caritas Italia po implementon një projekt në mbështetje të refugjatëve, azil-kërkuesve dhe migrantëve që identifikohen në pikat kufitare [...]

Pozicion vakant – Asistent Financiar

Organizata:                                        Caritas Shqiptar Pozicioni:                                           Asistent Financiar, Part Time Departamenti:                                  Ekonomia Sociale dhe Aftësia e Kufizuar Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje produkteve ushqimore dhe higjenike, Elbasan

Tiranë me 15/09/2021 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Transport Tiranë – Arameras – Tiranë

Tiranë me 15/09/2021 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]