Njoftime

Vende Vakante – Infermiere

Vacancy Terms of Reference    JOB TITLE                                 Nurses Working Places:                       Shkodër, Lezhë and Durrës Programme / project:            CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic [...]

ACCENT – Info Session II Lezhë

Projekti “A.C.C.E.N.T - Aksesueshmëri, Ndërgjegje qytetare, Punësim për personat me aftësi të kufizuara, si një prirje e re”, financuar nga Bashkimi Evropian në kkuadër të Programit Ndërkufitar të Bashkëpunimit Shqipëri – Mal i Zi bazuar në IPA II.  Organizata zbatuese: Caritas Arkidioqezan Tivar - Lider i projektit) Caritas Shqiptar Shoqata e Paraplegjikëve dhe Tetraplegjikëve Tivar [...]

Thirrje për trajnues

                                                       Dokumentacioni i thirrjes për trajnues për 2 trajnimet e para të kurrikulës në kuadër të programit për ngritjekapacitetesh të Organizatave të Shoqerisë Civile të projektit SOCIETIES 2. Të interesuarit, të [...]

Buletin nr. 6 – Employ Yourself

Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia, realizon numrin e 6-shtë të buletinit me informacion nga projekti në të gjitha vendet partnere në projekt. Klikoni linkun për ta shkarkuar buletinin në version PDF: Newsletter No6 Employ Yourself

Projekti A.C.C.E.N.T

Njoftim Info Sesion Nga data 1 shkurt 2021, Caritas-i Shqiptar, në partneritet me Caritas Arkidioqezan Tivar, Mal i Zi, në rolin e liderit, si dhe organizatat e tyre partnere, përkatësisht Projektin “Shpresa” Shkodër dhe Shoqatën e Paraplegjikëve Tivar, kanë nisur zbatimin e projektit “A.C.C.E.N.T - Aksesueshmëri, Ndërgjegje qytetare, Punësim për personat me aftësi të kufizuara, [...]

THIRRJE PËR EKSPERT ADVOKIMI

Organizata Caritas Albania (Shqiptar) Adresa: Rruga “Don Bosko” Tiranë, Albania Tel: +355 42230088 Mob: + 355 682024596 E-mail: caritasalbania@caritasalbania.org Programi YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans) Kohëzgjatja e angazhimit MAJ – KORRIK 2021 Ditët e angazhimit 3 ditë trajnim dhe mbështjetje pas trajnimit sipas dakordësisë Përshkrimi i organizatës Caritas-i Shqiptar [...]

TASK FORCA PËR ADVOKIM

  THIRRJE PËR EKSPERT   RRETH PROJEKTIT SOCIETIES 2 Projekti “SOCIETIES 2” po zbatohet nga një aleancë për përfshirje sociale që përbëhet nga 12 OSHC të 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor (Serbi, Mal i Zi, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Shqipëri), që kanë punuar së bashku në projekte të ndryshme, që u përkasin të njëjtave vlera, si [...]

Njoftim për shtyrje afati – “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga tërmeti, Laç”

Tiranë me 01/03/2021 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Shkarkoni dokumentacionin e plotë: Aneks RFQ (49 m2)           Aneks RFQ (70 m2)           Aneks RFQ (80 m2) Projekti Arkitektonik - Vila 49m2      Projekti Arkitektonik - Vila 70 m2      Projekti Arkitektonik - Vila 80 m2 Projekti Konstruktiv [...]