Ngritja e fondeve

Emergjencat Sociale

Në bazë të parimeve dhe objektivave, Caritas-i Shqiptar ka ndërtuar dhe përcaktuar prioritetet dhe strategjinë e punës, ku një ndër këto strategji është pjesëmarrja civile në nismat e bamirësë. Duke patur si qëllim rritjen e nivelit të pjesëmarrjes së komunitetit në realizimin e programeve të zhvillimit si dhe të nxisë ndërgjegjësimin e popullatës mbi ndihmesën [...]

Ngritja e fondeve

“NGRITJA E FONDEVE” është procesi i nxitjes dhe mbledhjes së kontributeve vullnetare të parave ose burimeve të tjera, duke kërkuar dhurime nga individë, biznese, fondacione bamirëse, ose agjensi qeveritare. Caritas-i Shqiptar beson se shoqëria shqiptare mund të luajë një rol kryesor në luftën kundër varfërisë. Kjo punë mund të realizohet vetëm me mbështetjen e shoqërise [...]

Skip to content