Broshura

Shëndeti mendor

Shëndeti mendor: Kjo broshurë është shkruar në gjuhë te thjeshtë dhe na ndihmon të kuptojmë më mirë si të ruajmë shëndetin mendor. SHKARKO DOKUMENTIN

Udhëzuesi për Bazat e komunikimit të aksesueshem

Udhëzuesi për Bazat e Komunikimit të Aksesueshem është krijuar në kuadër të projektit ACTIVE - Komunikimi i aksesueshëm drejt gjithpërfshirjes të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe tërheqjes së vëmendjes ndaj problemit të aksesueshmërisë së [...]

Muzeu Historik Kombëtar

Muzeu Historik Kombëtar - Kjo broshurë përmban informacion të shkruar në gjuhë të thjeshtë në lidhje me Muzeun tonë Historik Kombëtar. Informacioni përmban imazhe dhe një përshkrim të shkurtër të thjeshtë të ambjenteve të tij dhe sendeve qe ndodhen brenda Muzeut. Broshura shërben kryesisht për personat me aftësi të kufizuara intelektuale por dhe grupe të tjera vulnerabël. Është përgatitur në gjuhë të thjeshtë nga grupi i ekspertëve në Caritas Shqiptar dhe testuar nga grupi i të rinjve nga Qendra "Jetë në Zhvillim" si dhe [...]

Fatkeqësitë natyrore

Fatkeqësitë natyrore - Kjo broshurë përmban informacion të shkruar në gjuhë të thjeshtë se cilat janë disa nga fatkeqësitë natyrore dhe si të mbrohemi prej tyre. Broshura shërben kryesisht për personat me aftësi të kufizuara intelektuale por dhe grupe të tjera vulnerabel. Është përgatitur në gjuhë të thjeshtë nga grupi i ekspertëve në Caritas Shqiptar dhe testuar nga grupi i të rinjve nga Qendra "Jetë në Zhvillim" si dhe nga Shkolla Speciale "3 Dhjetori". SHKARKO DOKUMENTIN

Udhëzime për përpunimin e web-faqeve të aksesueshme

Udhëzime për Përpunimin e Web-faqeve të Aksesueshme - Standardet e aksesueshmërisë në web janë udhëzime dhe rregulla të aplikuara gjatë hartimit dhe zhvillimit të faqeve të internetit për të siguruar aksesin e tyre për personat me aftësi të kufizuara. Këto standarde përcaktojnë specifikimet teknike dhe udhëzimet për krijimin e përmbajtjes së internetit që është lehtësisht e [...]

Standardet e gjuhës së thjeshtë

Standardet e Gjuhës së Thjeshtë - Standardet janë një listë rregullash që i ndihmojnë njerëzit për t‘i bërë gjërat në të njëjtën mënyrë dhe në mënyrën e duhur. Këto standarde shërbejnë për të ndihmuar njerëzit që t’i bëjnë informacionet të lehta për t’u lexuar dhe kuptuar. Këto standarde mund t’i përdorë kushdo që dëshiron ta [...]

Udhezuesi per organizimin e eventeve te aksesueshme

Udhëzues për organizimin e eventeve të aksesueshme - Udhëzuesi për organizimin e takimeve të aksesueshme është hartuar në kuadër të projektit “ACTIVE -Komunikimi i aksesueshëm me qëllim përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor”, me qëllim ndërgjegjësimin publik dhe evidentimin e problemit të aksesueshmërisë së pamjaftueshme, por edhe prezantimit të zgjidhjeve të mundshme, [...]

Ekspozitë “ENDRRAT QË MBARTIM”

Caritas Albania dhe UNHCR në Shqipëri do të hapin së bashku një ekspozite fotografike “Ëndrrat që mbartim”. Fotografitë, e bëra nga Renuar Locaj dhe e kuruar nga kuratori Oltsen Gripshi, portretizojnë qëndresën dhe aspiratat e njerëzve të detyruar për t’u larguar nga shtetet e tyre për shkak të konfliktit, dhunes dhe persekutimit. Ekspozita do të [...]

Go to Top