Falenderim per personat qe dhane ndihmen e tyre per emergjencen e e Shkodres.

Duke u nisur nga misioni i tij Caritasi Shqiptar, ka dhënë ndihmën e tij në përmirësimin e situatës
gjatë dhe pas përmbytjeve në Shkodër.

Për këtë arsye shprehim mirënjohjen tonë të thellë për ndihmën e dhënë nga zotërinjtë:


Përparim AVDILI
Kralik LUBOR
Fadil MAQEDONSI – Koha Bar London