Lënda: Kërkohet ofertë për pjesmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkuruar” me objekt “Blerje Kompjutera” për organizatën jo-qeveritare “Caritas Shqiptar”.

MËNYRA E PJESMARJES NË TENDER

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën emërtimin “Ofertë për prokurim për  Blerje Kompjutera” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 20-12-2016 ora 10:00 të mbyllur në zarf në adresen

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

Tiranë

Oferta duhet të jetë e ndarë në dy pjesë.

 

Në një zarf të mbyllur të vendosen:

 

1. Të gjitha specifikimet teknike për Kompjuter Desktop dhe Laptop.

2. Kohën e lëvrimit të artikujve.

3. Gjëndja në stok deri në 20 cop për Kompjuter Desktop dhe 1 copë Laptop.

4. Garancinë.

5. Afatin e ofertës

Në një zarf të dytë:

 

Duhet të vendosni çmimet për një Kompjuter Desktop dhe një Laptop, që ofroni, të nënshkruara dhe të vulosura.

 

Dhe të dy këto zarfe duhet të vendosen në një zarf të tretë, të nënshkruar dhë të vulosur.

 

VLERËSIMI OFERTAVE

 

Vlerësimi ofertave zhvillohet me sistemin PASS-FAIL.

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse specifikimet janë përmbushur. Tabelat e mëposhtme do të përdoren për specifikimet teknike. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin teknik do të vlerësohen për çmimet e tyre. Zarfat e çmimeve do të hapen vetëm për ofertat qe kanë kaluar vlerësimin teknik.

Cmimi më i ulët në raport me specifikimet teknike të Kompjuterit desktop  dhe Laptop dhe garancinë e ofruar do të jenë kriteret vendimtare për fituesin.

Specifikimet teknike per Kompjuter Desktop

Materiali fotografik qe gjendet me poshte shërben vetëm për qëllim informues dhe orientues.

Image result for computer desktop

REQUESTED

Offered

PASS

FAIL

·         Processor:

Intel Core i7-2600 Processor, 3.4GHz, 8M Cache

·         Operating system:

Windows 8 Professional 64 – English, with latest service pack

·         System Recovery DVD:

Genuine Windows 8 Professional 64 – Recovery DVD – English

·         Windows XP Mode:

Windows XP Mode Available and Supported – English

·         Form factor:

Small Form Factor with Install-Ready Security Cable Lock Hole Feature

·         I/O ports:

Front-side Mic/Headset ports, Two Front-side and Two Back-, Left-, or Right-side,USB Ports

·         Memory speed

1333MHz

·         RAM Memory Total

8-10 GB

·         Video adapter:

Integrated Video Intel

·         Audio adapter:

Integrated Audio Intel

·         Hard drive:

500GB, 7200RPM

·         DVD:

DVD Recordable (with DVD Playback & Burner Software) for Win 7

·         Networking:

Integrated Gigabit Ethernet Intel

·         Keyboard:

Full Size – US English

·         Pointing device:

Optical Mouse with Scroll Button

·         Speakers:

Internal speaker

·         Power cord:

Line Cord – US

·         Software:

Microsoft Office Professional 2010 (Academic License Only)

·         Monitor:

22 inches wide LCD monitor with Install-Ready Security Cable Lock Hole Feature

·         Security:

Security Cable Lock compatible to Install-Ready Lock Hole Feature of CPU and
Monitor

·         Energy Certification:

Must be Energy Star and EPEAT (Electronic Product Environmental
Assessment Tool) Registered

·         UPS: 750VA·         Warranty:

750VA

·         Warranty:

Min 2 Years

Manufacturer

Certificated Brands

Delivery time:

Immediately

 

Te dhenat teknike per Laptop

Materiali fotografik qe gjendet me poshte shërben vetëm për qëllim informues dhe orientues.

Requested

Offered

PASS

FAIL

Manufacturer

Cabinet type:

Certificated Brands

Operating system:

Windows 8.1 Pro 64, Windows 10 Pro 64 (Original Certificate)

Processor

Manufacturer:

Intel Processor

Type:

Intel® Core™ i7-2600

Speed:

≥ 3.4GHZ

Storage Drives

Hard Drive Capacity:

≥ 1TB

Memory

Memory Type:

DDR4

Installed memory:

≥ 8GB

Upgradable:

≥ 16GB

Optical Drive

Optical Drive Type:

DVD Super Multi

Display

Monitor

22 inches wide LCD

Graphics

Type:

Graphics R7 M340 2GB

Ports

USB:

1 x USB 2.0 (power port)

1 x USB 3.0

1 x USB 3.0 Type-C

Video port:

1 x VGA

HDMI:

1 x HDMI

Audio Ports:

1 x Headphone/Microphone Combo Jack

Communications

LAN:

10/100/1000Mbps

WLAN:

802.11ac Wireless LAN

Bluetooth:

Bluetooth 4.2

Warranty

Min 2 Years

Delivery time:

Immediately

KUSHTET

 

  1. Oferta të jetë në Lek dhe çmimi të përfshijë TVSH.

  2. Oferta të specifikojë marrjen përsipër të transportimit të artikujve pranë zyrave të organizatës sonë.

  3. Afati dorëzimit të artikujve është 3 ditë nga data e konfirmimit të porosisë.

  4. Produktet të jenë nga marka të çertifikuara sipas standarteve të Bashkimit Europian CE.

  5. Pagesa 100% do të bëhet pas dorëzimit të plotë të artikujve dhe të inspektimit dhe pranimit të faturës, nëpërmjet transfertës Bankare.

  6. Oferta juaj duhet të përmbajë parametrat teknike te artikullit qe ofroni.

  7. Nëse oferta juaj nuk dorëzohet sipas kërkesave tona, atehere oferta juaj skualifikohet.

 

Dokumentat qe duhet te dorezohen se bashku me ofertat.

  1. Kopje të NIPT

  2. Ekstrakt të fundit të QKR-së

MIRËPRESIM OFERTEN TUAJ