Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me organizatën “Coherent Development Albania” më datë 8 Shkurt 2014, në ambjentet e Hotel Rogner – Tiranë, organizon Konferencën Kombëtare me temë “Drejtësia Sociale dhe Qytetaria Aktive në Shqipëri”.
Kjo Konferencë do të mundësojë vlerësimin mbi zbatueshmërinë e drejtësisë sociale si dhe nevojën e thellë për qytetari aktive në Shqipëri.
drejtesia_sociale
programi_konferences