Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar

Afati i aplikimit: 23.03.2017

Email: caritasalbania@caritasalbania.org

 

Caritas Shqiptar kërkon të kontraktojë një kompani ndërtimi për të kryer punime si:

  • Rinovimi dhe mobilimi e një ambjenti të përcaktuar si ambjent miqësor për nënat dhe fëmijët. Ambjenti duhet të pajiset me materiale argëtuese dhe edukative për fëmijë në Qendrën e mbyllur për të huajt Karrec, Tiranë
  • Mobilimin e një dhome mjekësore me pajisjet e nevojitura për kontrollin e parë mjekësor dhe dhënien e ndihmës së parë. Pika Kufitare Kakavie
  • Rinovim dhe mobilim i tualeteve dhe kuzhinës në standarte shumë të mira. Pika Kufitare Kakavie

 

Mbulimi gjeografik

Dhomat e intervistimit të cilat do të rinovohen ndodhen në:

  • Qendra e mbyllur për të huajt, Vorë, Tiranë
  • Pika kufitare Kakavie

 

Objekti I: Dhomë lojrash për fëmijë dhe dhomë psikologu “Qendra e mbyllur për të huajt, Karrec, Vorë”

 

AMBJENTI 1: DHOMë LOJRASH PëR FëMIJë

 A.

Punime Ndërtimi

1

Patinim Muri

m2

30

2

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

90

3

F.V. Parket Laminat AC4 8mm ,Shtresë Autonivelant+Plintus

m2

50

4

F.V. Vetrate+Derë D/Alum me mbushje 90 cm, Xham i temp.

m2

8

5

Punime elektrike (Instalime TV, priza çelesa, spostime)

komplet

1

6

F.V. Ndriç. Tav.panel LED 40Ë,29.5×119.5 cm,i bardhë,4200K

copë

4

7

F.V. Ndriçues Emergjence i çertifikuar CE

copë

1

  

 B.

Punime Mobilimi

1

F.V. TV  32 LED

copë

1

2

F.V. Tapet Dyshemeje Puzzle 60×60 cm (1 cope=1.44 m2)

copë

6

3

F.V. Mobilje per Lodrat 300x50x100 cm

copë

1

F.V. Kal i Lëvizshëm lodër

copë

1

4

F.V. Karrige Ushqimi për Fëmijë

copë

1

5

F.V. Tavolina Plastike për Fëmijë

copë

2

6

F.V. Karrige Plastike për Fëmijë

copë

8

7

F.V. Rrëshqitëse Plastike për Fëmijë

copë

1

8

F.V. Perde për Dritaren + Aksesorët

copë

1

9

Pikture në faqe muri me personazhe fëmijësh

m2

15

10

F.V. Kosh Mbeturinash Plastike

copë

1

C. 

Punime Kondicionimi

1

Kondicioner 18000 BTU Split Inverter + Montim

copë

1

AMBJENTI 2: DHOMë BASHKëBISEDIMI

 A.

Punime Ndërtimi

1

Lyerje te brendshme me bojë hidromat

m2

90

2

F.V. Plintuse

m2

27

3

F.V. Pllaka gres porcelan

m2

27

4

F.V. Ndriç. Tav.panel LED 40Ë,29.5×119.5 cm,i bardhë,4200K

copë

2

5

Punime elektrike (instalime, priza,çelësa, spostime)

komplet

1

6

F.V. Ndriçues Emergjence i çertifikuar CE

copë

1

 

B. 

Punime Mobilimi

1

F.V. Divan 2 Vendesh 110x90xH85

copë

1

2

F.V. Kolltuk tek

copë

3

3

F.V. Tapet 160×230 cm

copë

1

4

F.V. Tavoline Mesi 70 x 70 cm

copë

1

5

F.V. Abazhur (Ndricues dyshemeje+kokë tekstili)

copë

2

6

F.V. Raft librash me 5 sergjenë, 64x182x26 cm

copë

2

7

F.V. Vazo Lulesh

copë

2

8

F.V. Dekorime,Piktura 30×30 cm + Kornizë

copë

3

9

F.V. Perde për Dritaren + Aksesorët

copë

1

10

F.V. Kosh Mbeturinash plastik 5 lt.

copë

1

 

Objekti II: Tualete, Dhomë pritje, Dhomë mjeku, Pika Kufitare Kakavie

 

 

 

 

 

 

AMBJENTI 1: Tualet

Punime Ndërtimi

1

Heqje pllakash

m2

35

2

Heqje paisjesh (w.c. , lavaman, boiler)

copë

4

3

F.V punime hidraulike për furnizimin e pajisjeve me ujë (puntori+materiale)

komplet

1

4

F.V punime hidraulike për shkarkimet e pajisjeve  (puntori+materiale)

komplet

1

5

Hidroizolimi i tualeteve me material 2 komponent

m2

20

6

F.V. Lavaman + Mishelator

copë

2

7

F.V. WC allaturka

copë

2

8

F.V. Boiler 100 litra çertifikuar CE

copë

1

9

F.V. Pilete e thellë

copë

1

10

F.V. Grup dushi+salishent

copë

2

11

F.V. Dyer duralumini

m2

3

12

Suvatim i brendshëm

m2

20

13

Veshje me Pllaka + nënshtresat,Tualeti

m2

70

14

Lyerje të brendshme me bojë hidromat

m2

45

15

F.V. Ndriç. Tav.panel LED 40W,29.5×119.5 cm,i bardhë,4200K

copë

2

16

F.V.Punime elektrike (instalime, priza,çelësa, spostime)

komplet

1

17

F.V. Konst. Metalik për mbajtjen e tharëses

copë

1

 

AMBJENTI 2: Dhomë gatime

Punime Ndërtimi+Mobilim

1

F.V. Mobilje Mini-Kuzhine 2.4ml ( Melamine)

copë

1

2

Aksesore Kuzhinë ( Pjata, Gota, Filxhanë, Lugë,
Pirune, Thika)

copë

1

3

Tavolinë Ngrënie 160 x 90 cm + 6 Karrige

copë

1

4

F.V. Pianure Qeramike me 2 Vatra Elektrike

copë

1

5

F.V. Lavapjatë Inoksi + Mishelator Kuzhinë

copë

1

6

Frigorifer 60 cm, H 88 cm

copë

1

7

Mikrovalë

copë

1

8

Lyerje të brendshme më bojë hidromat

m2

100

9

F.V. Vetrate Plastike Profil 7 cm dopio xham

m2

1.5

10

F.V. Punime elektrike (instalime, priza,çelesa, spostime)

komplet

1

 

AMBJENTI 3: Dhomë pritje për refugjatët femra

Punime Ndërtimi

1

Zëvendësim priza,çelësa +kapak

copë

5

 

AMBJENTI 4: Dhomë pritje për refugjatët meshkuj

Punime Ndërtimi

1

Zëvendësim priza,çelësa + kapak

copë

5

 

AMBJENTI 5: Dhomë vizitash mjeku

 A.

Punime Ndërtimi

1

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

70

2

F.V. Vetrate Plastike Profil 7 cm dopio xham

m2

1.5

3

F.V.Punime Elektrike (instalime, priza çelësa, spostime)

komplet

1

4

F.V. Ndriç. Tav.panel LED 40Ë,29.5×119.5 cm,i bardhë,4200K

copë

1

5

F.V. Ndriçues Emergjence i çertifikuar CE

copë

1

 

B. 

Punime Mobilimi

1

F.V. Krevat Spitalor Vizitash

copë

1

2

F.V. Rulon Letre per Krevatin

copë

2

3

F.V. Perde Ndarëse për Krevatin gjatë vizitës

copë

1

4

F.V. Mobilje për Mjekun  (Dosje, Ilaçe, etj )

copë

1

5

F.V. Lavapjate 44x50x20 cm + Mishelator

copë

1

6

F.V. Tavoline Pune 140x60x75 cm me 2 Sirtarë

copë

1

7

F.V. Poltrone Mjeku me rrota

copë

1

8

F.V. Karrige zyre statike,vesh. tekstili-rrjete,dopio suport D58 x W54 x H81cm

copë

3

9

F.V  Dollap personal mjeku 60x56x180cm

copë

1

10

F.V. Frigorifer  60 cm, H 88 cm

copë

1

11

F.V. Grila Vertikale Dritaren 150 x 150 cm

copë

1

12

F.V. Kosh Mbeturinash Plastik  20 lt.

copë

1

13

F.V. Vazo Lulesh

copë

2

14

F.V. Dekorime, Piktura 30×30 cm + Kornizë

copë

3

 

Të interesuarit janë të lutur të marrin dosjen e tenderit pranë zyrave të Caritas-it Shqiptar.

 

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 

  1. 1.    Një dokument të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit që vërteton se (subjekti juaj):

 

a)    nuk është në proces falimentimi,

b)    nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

c)    nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

 

  1. 2.    Një dokument të lëshuar nga Administrata Tatimore që vërteton se (subjekti juaj):

a)    ka plotësuar detyrimet fiskale,

b)    ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,

 

  1. 3.    Historiku i punës së kompanisë (CV)

 

  1. 4.    Kompania duhet të jetë e regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin është themeluar, duke vërtetuar personalitetin e saj ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

 

Afati i dorëzimit

 

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen me postë ose dorazi të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 23.03.2017, ora 12:00.

 

Adresa: Rruga -Don Bosko; Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327