LISTA E FITUESVE NË PROGRAMIN E LEVIZSHMRISË
I HAPUR PËR VULLNETARËT

 

1. Enida Hida – Vullnetare, Shoqëria e Animatorëve Shqiptarë

2. Ervila Bala – Vullnetare, Shoqëria e Animatorëve Shqiptarë

3. Fatjon Lika – Vullnetar, Caritas Shqiptar

4. Holta Duda – Vullnetare, Shoqata Tjetër Dimension

5. Karmela Noshi – Vullnetare, Joshua Center

6. Kondi Ilia – Vullnetar, Shoqata për Integrimin e Pensionistëve të Shqipërisë

7. Moneda Ujka – Vullnetare, Caritas Shqiptar

8. Nestor Furxhi – Vullnetar, Fondacioni Kenedi

9. Vladimir Dedndreaj – Vullnetar, Shoqëria e Animatorëve Shqiptarë

10. Violeta Dedaj – Vullnetare, Joshua Center