Sektori i Antitrafikimit dhe Mbeshtetjes se Grave ne Veshtiresi
PROJEKTI: KONGREGATAT KATOLIKE KUNDËR TRAFIKIMIT TË QËNIEVE NJERËZORE

Raport   i Miniprojekteve  2009
SHtator 2009

DIOQEZA  SHKODER – PULT

1. Titulli i Projektit: “TAKIM FORMIMI PER PARANDALIMIN E TRAFIKIMI
M. ENGJELLORE TE SHEN PALIT
SHKODER

Vendi: Tek konvikti i vajzave
Perfituesit:  60 te rinj
Aktiviteti:      seminar/ trajnim
Temat:
•    strategjite e trafikanteve
•    trafikimi i vajzave
•    Shperndarja e fletepalosjeve te AT

2. Titulli i Projektit :      “MENDO PER TE ARDHMEN”
MOTRAT FRANCESKANE MISIONARE TE SUZES
STARE – RAPSH
MALESI E MADHE

Vendi: ne famulli ne Stare/ konvikti ne Shkoder
Perfituesit : Banoret e fshatit dhe  familje, 120 person/ 30 vajzat e konviktit
Aktiviteti:      2 takime sensibilizuese dhe informuese
Temat:          
•    dergimi  i femijeve mne shkolle
•    mos mbyllja ne shtepi e vajzave ne moshe te re
•    jo martesa ne moshe te hershme
•    liria dhe trafikimi

3. Titulli i Projektit:    “SHKOLLA E VLERAVE, PËR NJË TË ARDHME MË TË MIRË”
MOTRAT FRANCESKANE MISIONARE TE KRISHTIT MBRET
KIR – DUKAGJIN – SHKODER

Vendi:     1. Qendra baritore Barbullush/ 2. Konvikti Zemra e Marise Shkoder
Perfituesit :     60 te rinj e prinder/ 30 vajza
Aktiviteti:      3 takime ndergjegjesuese
Temat:      
•    strategjite e trafikanteve
•    trafikimi i vajzave
•    trafikimi i femijeve
•    Shperndarja e fletepalosjeve te AT

4. Titulli i projektit :    „EDUKIMI  DHE  ARSIMIMI, PARANDALON TRAFIKIMIN DHE      SHFRYTEZIMIN E FEMIJEVE”
MOTRAT FRANCESKANE MISIONARE TE KRISHTIT MBRET
    TRUSH –SHKODER

Vendi: famulli  
Perfituesit : 15 familje/ 50 te rinj/
Aktiviteti:      4 takime
Temat     
•    Vlerat e Familjes
•    Vlera e jetes
•    vlera e shkolles
•    mardheniet sociale

5. Titulli i Projektit: “EDUKIMI DHE SHKOLLIMI PRIORITET PER TE ARDHMEN E FEMIJEVE“
MOTRAT PUNETORE TE UNGJILLIT TE SHENJTE
BELTOJE –SHKODER

Vendi: shtepia e motrave Beltoje
Perfituesit : 150 femije/prinder/ te rinj
Aktiviteti:      spektakel/. Takim  informues
Temat:          
•    martesat dhe mosha  
•    histori tejetuara
•    edukimi i femijeve

Total  Pjesmarres:         365 adult/ 150 femije
Total aktivitete:        1 seminar
–    10 takime ndergjegjesuese dhe informuese
–    1 spektakel

DIOQEZA SAPA

7. Titulli i Projektit:           “ TE MBROJME FEMIJET“
QENDRA VAU I DEJES

Vendi:     Qendra Vau i dejes  
Perfituesit :     Femijet e moshave 11-16 vjec. Pjesmarres ne aktivitet nga 8 qendra te dioqezes se Sapes ku perbejne 350 femije
Aktiviteti:      spektakel sensibilizues/ drame, fjalime  
Temat:          
•    trafikimi i vajzave

SHUMA TOTALE:     44. 000  Leke

8. Titulli i Projektit:     “ TRAFIKIMI – NJE SKLLAVERI E KOHES MODERNE“
 PISTULL-PACRAM

Vendi:     Pistull-pacram
Perfituesit :     42 te rinje te komunes/25 te rinj/67 komuniteti
Aktiviteti:      Takime informuese me grupet e te rinjve ( 2 takime cdo fshat)
Temat:          
•    trafikimi i vajzave
•    trafikimi i femijeve dhe shkolla
•    se bashke ne perballjen e trafikimit
•    
SHUMA TOTALE:     29.691 Leke

9. Titulli i Projektit:         “TRAFIKIMI I FEMIJEVE”
QENDRA PIRAJ

Vendi:         Piraj
Perfituesit :     Femijet e dy qendrave Piraj e Kodhel/ 68 femije/76
                        Takim dy palesh me prinderit /komuniteti
Aktiviteti:      3 Aktivitet sensibilizues me femijet e dy qendrave
– Pune ne grupe me femijet.
– Nxitje per te rritur mardhenien prind-femije

Temat:          
•    te drejtat e femijeve
•    shkolla si metode parandalimi per trafikimin

SHUMA TOTALE:     53.606 Leke

Total  Pjesmarres:        210 adult/ 433 femije
Total aktivitete:        7 takime sensibilizuese
–    1 spektakel

DIOQEZA: TIRANE – DURRES

10. Titulli i Projektit:     “DUA TE JETOJ FEMIJERINE TIME”
    “SHTJEFEN KURTI”  ADRIATIK
KURBIN

 (Projekt Edukues dhe Parandalues kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore)

Vendi:     Shtepia e motrave Fushe-Mamurras
Perfituesit :     Femije te moshes 7-18 vjec. perfshihen 50 femije ku 20 pjesmarres jane vajza dhe 30 pjesmarres jane djem.
Aktiviteti:      Spektakel/. takim  informues
Temat:          
– Takim me femijet dhe prezantim I temes se Trafikimit te femijeve  
– Zhvillimi i minikonkurseve
– Te drejtat e femijeve

SHUMA TOTALE:     45.046 Leke

11. Titulli i Projektit:     “SE BASHKU PER TE MBROJTUR LULET E JETES”
“LULJA E FUSHES”    (MAMINAS-BREGLUMAS)

Vendi:         Komuna Maminas/ Breglumas
Perfituesit :      1.Te rinjte e shkolles se mesme  37
 2.Femije te qendres sociale Breglumas  43
 3.Nxenesit e shkolles 9-vjecare  38 femije

         Pjesmarres aktiv = 20 persona
Nr. i perfituesve = 150 persona

Aktiviteti:      2.Takim me femije ne qendren sociale Breglumas
3. Takim me te rinjte ne shkollen e mesme ne Maminas    4.Takim me nxenesit e shkolles 9-vjecare ne Maminas informues

Temat:  
        
•    Martesat
•    Shkolla dhe rendesia e saj
•    Menyrat e parandalimit te trafikimit                       

SHUMA TOTALE:     45.311 Leke

12. Titulli i Projektit:     “ME JEPNI MUNDESI TE INFORMOHEM  SOT QE TE MUND TE MBROHEM NESER”

DUKAGJIN I RI
( Projekt Edukues dhe Parandalues kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore)

Vendi:     Famulli
Perfituesit :     Jane vajzet e fshatit. 20 vajza do te sensibilizohen  dhe informohen rreth trafikimit, ku do te trajtohen 7 tema. Gjithashtu do te perfitojne kursin e rrobaqepsise  20 vajza nga mosha 16-18 vjec

Aktiviteti:     7  takime   informues/ kurs rrobaqepesie
Temat:          
•    Jeta ne komunitet.
•    Problemet ekonomike te grave.
•    Mardheniet me prinderit.
•    Familja.
•     Trafikimi i vajzave.
•     Integrimi i viktimave.

SHUMA TOTALE:     45.065 Leke

13. Titulli i Projektit: “ADOLESHENTET E SUKTHIT KUNDER TRAFIKIMIT ”
SUKTH

( Projekt Edukues dhe Parandalue kunder trafikimit te qenieve njerezore)

Vendi: famulli Sukth
Perfituesit : 27 adoleshente  

Aktiviteti:      8 takim  informues/ 2 eskursione  
Temat:          
•    rreziqet e shoqerise sot
•    problemet e te rinjeve
•    momente lutje kunder trafikimit
•    familja

SHUMA TOTALE: 40,750

Total  Pjesmarres:        128 adult/ 88 femije
Total aktivitete:        19 takime ndergjegjesuese dhe informuese
–    1 spektakel
–    2 eskursione

Te dhena te pergjithshme te 14  miniprojekteve

Total  Pjesmarres:        703 adult/ 671 femije

Total aktivitete:        36 takime ndergjegjesuese dhe informuese
–    3 spektakle
–    2 eskursione

Metodologjia e perdorur :     power point/ histori vajzash te trafikuara/ drame/ pikture/ relatore

Pikat e forta:         Perfshirja e familjeve ne takimet sensibilizuese:
–    Kongregatat dhe bashkepunetoret jane te afte te sensibilizojne publikun.
–    Metodat dhe mjetet e marra nga trajnimet perdoren ne terren.
–    Komuniteti i interesuar ndaj ceshtjes se trafikimit te vajzave dhe  femijeve.
–    Perfshirja e pushtetit lokal ne aktivitetet
–    Kontributi  material dhe vullnetar nga komuniteti.

Pikat e dobta/ Veshtiresite :     Menyrat e raportimit nga Caritaset Dioqezane:
–    Veshtiresi ne percaktimin femra/ meshkuj.
–    Mos perfshirja e  medias ne aktivitet.
–    Faturat dhe respektimi i afateve kohore.
–    Mos perdorimi i materialeve vizive