Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshire në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për te drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.