Thirrje për propozime: Sub-granting SOCIETIES – “Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore”

Caritas Shqiptar Ju falënderon të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj me aplikimin në kuadër të thirrjes së mësipërme për projekt propozime.

 

Pas vlerësimit nga ekspertët u shpallën fitues projektet e mëposhtme:

 

Lëviz me mua drejt autonomisë time — Fondacioni “Down Syndrome Albania” Tiranë

Unë ndryshe — Fondacioni “Global Care Albania”, Bathore

Përtej pengesave — Fondacioni “Fjala e Jetës Internacionale”, Laç

Mbështetja e PAK — Organizata “Drita e Shpresës”, Pogradec

 

 

 

Caritas Shqiptar

Tiranë, 05.05.2017