Caritas-i Shqiptar në kuadër të zbatimit të projektit të Emergjencave kërkon të blejë produkte ushqimore, pastrimi, shtroje dhe veshmbathje, të cilat do t’u ofrohen përfituesve si donacjon për situaten emergjente.

Aktualisht është hartuar lista e produkteve që dëshirojmë të blejmë.

 

OBJEKTI

 

Blerje produktesh ushqimore, pastrim, shtroje si dhe veshmbathje.

 

DETYRAT

1.    Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet sipas listës së mëposhtme dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar.

2.    Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it Shqiptar.

3.    Biznesi duhet të respektojë çmimet e vendosura në fillim.

4.    Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës.

 

Caritas-i Shqiptar do t’i sigurojë gjithë bashkëpunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

 

PERIUDHA E ZBATIMIT TË DETYRAVE

Data e fillimit të zbatimit do të jetë nga nënshkrimi i kontratës nga të dyja palët.
Periudha e zbatimit të kontratës do të jetë deri më datë 20.01.2017.

 

Periudha e ofrimit të shërbimit mund të ndryshojë me kërkesë të Caritas-it Shqiptar në përputhje me projektet dhe objektivat që duan të realizojnë.

 

TIPI I KONTRATËS

Kontrata që do të nënshkruhet do të bazohet në procesin e tenderimit.

 

Materialet

Nr. Përshkrimi Karakteristika teknike

Njesia

Sasia

1 Sheqer

Kg

1

2

Oriz

Kg

1

3 Kripë

Pako 500 gr

1

4 Makarona

Pako 500 gr

1

5 Vaj

Liter

1

6 Miell  

Kg

1

7 Fasule

Kg

1

8 Detergjent rrobash          Duel 3kg

Kg

1

9 Pastrues Xhamash

Copë

1

10 ACE

5 L

Copë

1

11 Sapun

Për duar

Pako

1

12 Kovë

Për pastrim

Copë

1

13 Shtupë

Copë

1

14 Shkop Shtupe

Copë

1

15 Detergjent  pllakash

Liter

1

16 Furca

Për pastrim

Copë

1

17 Detergjent enësh

Copë

1

18 Sfungjer enësh

Pako

1

19 Tel enësh

Pako

1

20 Sgrasatore

Universale

Copë

1

21 Acid

Pastrim

Copë

1

22 Jorgan Tek

Filter

Copë

1

23 Jorgan Dopio

Filter

Copë

1

24 Jastik

Copë

1

25 Çarçaf Tek

Copë

1

26 Çarçaf Dopio

Copë

1

27 Atlete për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç

Palë

1

28 Çorape për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç(dimri)

Palë

1

29 Kostum sportiv për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç

Copë

1

30 Pizhama për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç

Copë

1

31 Kapuç për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç

Copë

1

32 Shall për fëmijë (unisex)

4-12 vjeç

Copë

1

 

Të gjitha materialet do të magazinohen pranë Caritas-it Shqiptar.

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 

  • Kopje të NIPT-it.
  • Oferta e çmimeve të produkteve.

 

Afati i dorëzimit

 

Dokumentet e nevojitura duhen të dërgohen me postë, të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 29/11/2016, ora 16:00.

 

Adresa: Rruga – Don Bosko; Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.