“Jete e Çmueshme –Çmueshem Jetoj ”

Event promovues dhe sensibilizues rreth vlerave dhe kapaciteteve te PAK 

3 Dhjetor 2009, Caritas Shqiptar, Salla e Konferencave  

Ora: 10.00 – 12.30 
 
 
 

09. 30  Rregjistrimi i pjesëmarrësve 

10. 00 Fjala e hapjes:

         Dr. Albert Nikolla, Drejtor i Përgjithshëm i Caritas Shqiptar.     

10. 10 Fjala përshëndetëse e Shkëlqesisë së Tij, Imzot Rrok Mirdita. 

10. 15 Fjala përshëndetëse e Përfaqësuesit të MPÇSSHB.

10. 20 Promovimi i Buletinit “Dimension 1”, Z. Ilir Dhima

10. 25 Fjala përshëndetëse e Z.Florenc Qosja, përfaqësues i ADC në Shqipëri 

10. 30 Fjala përshëndetëse e Z.Frederik Paskali, përfaqësues i Institucionit të Avokatit të Popullit   

11. 35 Performanca e trupës muzikore të fëmijëve me Aftësi të Kufizuara  “The Door –Albania”, Shkoder

11. 00 Prezantim i krijimtarise poetike te Znj.Ela Masllov

11. 10 Performanca e grupit te animatoreve të Caritas Shqiptar

11. 40 Fjala përshëndetëse e Znj.Ziza Isufi, Drejtuese e Forumit për PAK, Laç

11. 45 Fjala përshëndetëse e Drejtuesit te Forumit për PAK, Fushë-Krujë 

11. 50 Fjala përshëndetëse e  Personave me Aftësi të Kufizuara

12. 00  Kokteil