“Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e perosnave me aftësi të kufizuar dhe standartet evropiane në Evropën Juglindore.”

“Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e perosnave me aftësi të kufizuar dhe standartet evropiane në Evropën Juglindore.”

Societies
2018-03-07T15:28:30+00:00