Për shkak të kërkesave në vazhdim për aplikime për grante, afati përfundimtar për dorëzimin e Projekt Propozimeve shtyhet deri më datë 23 Shkurt 2017

Për shkak të kërkesave në vazhdim për aplikime për grante, afati përfundimtar për dorëzimin e Projekt Propozimeve shtyhet deri më datë 23 Shkurt 2017

LAJMËRIM

Për shkak të kërkesave në vazhdim për aplikime për grante, afati përfundimtar për dorëzimin e Projekt Propozimeve shtyhet deri më datë 23 Shkurt 2017.

Kliko këtu për më shumë

2017-02-21T09:37:02+00:00