Nëpërmjet tij u mbështetën 910 familje të dëmtuara nga përmbytjet me rreth 99 ton ndihma ushqimore:
43 familje të mbështetura nga Caritas Jug
202 familje të mbështetura nga Caritas Shkodër
165 familje të mbështetura nga Caritas Tirana
162 familje të mbështetura nga Caritas Lezhë
218 familje të mbështetura nga Caritas Sapa
82 familje të mbështetura nga Caritas Pult
226 familje të mbështetura nga Caritas Rrëshen
Numri total i përfituesve arrin në 6276 persona. Falë bashkëpunimit me rrjetin tonë të punës, dhe falë ndihmës së Organizatave tona simotra u arrit të shpërndaheshin:
Miell — 46.640 kg
Vaj — 7.635 litra
Fasule — 24.885 kg
Sheqer — 3.532 kg
Oriz — 15.460 kg