Stafi Caritas Albania

Stafi Caritas Albania

BORDI EKZEKUTIV

Imzot George FRENDO
President

Atë Antonio LEUCI
Drejtor Kombëtar

Znj. Aurora KOQEKU
Asistente Administrative dhe Juridike

GRUPI MENAXHUES

Znj. Elona MEMETAJ
Zv/Drejtoreshë dhe Përgjegjëse e Programit Shëndetësor

Znj. Enkelejda QAMA
Përgjegjëse e Programit Social

Znj. Ariela MITRI
Përgjegjëse e Programit të Antitrafikimit

Z. David PISHTRA
Përgjegjës i Procedurave Doganore

Znj. Violeta PRENGA
Përgjegjëse e Financës

STAFI EKZEKUTUES

Besmira Rroku
Joana Luka
Aleksandra Meta
Kaljana Elezi
Juliana Bici
Ditjon Ndreca
Edis Kruja
Adela Gjoka
Enkeleda Ndoj
Vladimir Dedndreaj

STAFI LOKAL

1. Qendra Ditore “Jetë në Zhvillim” Fushë-Krujë
Përgjegjëse
Znj. Albina Frroku

2. Qendra ditore “Balonat” Cërrik
Përgjegjëse
Motër Camilla Maenza

3. Qendra ditore “Dritarja e Dijes” Breglumi
Përgjegjëse
Znj. Ledia Ndoci

4. Qendra e Kujdesit Ditor, Shënkoll
Përgjegjëse
Znj. Marte Lleshi

5. Qendra Shëndetësore “Maria Domenika” Arrameras
Përgjegjëse
Znj. Besmira Rroku

Zyra e Pritjes dhe Sekretaria
Silva Perja

2018-04-14T08:03:23+00:00