Pas një dite pune intensive e stafit, drejtori i Caritas-it ka zhvilluar një mbledhje me të gjithë përgjegjësit e ekipeve të emergjencës që kanë qenë në terren me grupin përkatës.
Qëllimi i mbledhjes ishte një përmbledhje e situatës për secilen zonë të vizituar sot duke raportuar nevojat specifike të evidentuara si dhe diskutimi i planit për ditët në vazhdim.