caritasalbania

About Caritas Albania

This author has not yet filled in any details.
So far Caritas Albania has created 372 blog entries.

Njoftim për shtyrje afati – Vlerësues i jashtëm

Njoftim për shtyrje afati – Vlerësues i jashtëm Tiranë me 28/02/2024 NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme: Autoritet Prokurues:                           Caritas Shqiptar Objekti i Tenderit:                    [...]

Njoftim për shtyrje afati – Blerje produkte farmaceutike, Tiranë

         Tiranë me 21/02/2024 NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme: Autoritet Prokurues:                           Caritas Shqiptar Objekti i Tenderit:                            [...]

Udhëzuesi për Bazat e komunikimit të aksesueshem

Udhëzuesi për Bazat e komunikimit të aksesueshem është krijuar në kuadër të projektit ACTIVE - Komunikimi i aksesueshëm drejt gjithpërfshirjes të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe tërheqjes së vëmendjes ndaj problemit të aksesueshmërisë së [...]

Muzeu Historik Kombëtar

Muzeu Historik Kombëtar - Kjo broshurë përmban informacion të shkruar në gjuhë të thjeshtë në lidhje me Muzeun tonë Historik Kombëtar. Informacioni përmban imazhe dhe një përshkrim të shkurtër të thjeshtë të ambjenteve të tij dhe sendeve qe ndodhen brenda Muzeut. Broshura shërben kryesisht për personat me aftësi të kufizuara intelektuale por dhe grupe të tjera vulnerabël. Është përgatitur në gjuhë të thjeshtë nga grupi i ekspertëve në Caritas Shqiptar dhe testuar nga grupi i të rinjve nga Qendra "Jetë në Zhvillim" si dhe [...]

Fatkeqësitë natyrore

Fatkeqësitë natyrore - Kjo broshurë përmban informacion të shkruar në gjuhë të thjeshtë se cilat janë disa nga fatkeqësitë natyrore dhe si të mbrohemi prej tyre. Broshura shërben kryesisht për personat me aftësi të kufizuara intelektuale por dhe grupe të tjera vulnerabel. Është përgatitur në gjuhë të thjeshtë nga grupi i ekspertëve në Caritas Shqiptar dhe testuar nga grupi i të rinjve nga Qendra "Jetë në Zhvillim" si dhe nga Shkolla Speciale "3 Dhjetori". SHKARKO DOKUMENTIN

Udhëzime për përpunimin e web-faqeve të aksesueshme

Udhëzime për përpunimin e web-faqeve të aksesueshme - Standardet e aksesueshmërisë në web janë udhëzime dhe rregulla të aplikuara gjatë hartimit dhe zhvillimit të faqeve të internetit për të siguruar aksesin e tyre për personat me aftësi të kufizuara. Këto standarde përcaktojnë specifikimet teknike dhe udhëzimet për krijimin e përmbajtjes së internetit që është lehtësisht e kuptueshme, [...]

Standardet e gjuhës së thjeshtë

Standardet e gjuhës së thjeshtë - Standardet janë një listë rregullash që i ndihmojnë njerëzit për t‘i bërë gjërat në të njëjtën mënyrë dhe në mënyrën e duhur. Këto standarde shërbejnë për të ndihmuar njerëzit që t’i bëjnë informacionet të lehta për t’u lexuar dhe kuptuar. Këto standarde mund t’i përdorë kushdo që dëshiron ta bëjë informacionin [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje produkte farmaceutike, Tiranë

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje produkteve farmaceutike Tiranë me 05/02/2024 OBJEKT:              Thirrje për pjesëmarrje në tender  Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, [...]

Udhezuesi per organizimin e eventeve te aksesueshme

Udhëzues për organizimin e eventeve të aksesueshme - Udhëzuesi për organizimin e takimeve të aksesueshme është hartuar në kuadër të projektit “ACTIVE -Komunikimi i aksesueshëm me qëllim përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor”, me qëllim ndërgjegjësimin publik dhe evidentimin e problemit të aksesueshmërisë së pamjaftueshme, por edhe prezantimit të zgjidhjeve të mundshme, [...]

Skip to content