PROJEKTI YOUR JOB 

 

 

Në kuadër të projektit YOUR JOB – Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans, i cili po zbatohet në Shqipëri (Kurbin, Lezhë), është realizuar edicioni i parë i Buletinit Informativ. Buletini përmban artikuj të ndryshëm gjatë aktiviteteve të realizuara nga projekti jo vetëm në Shqipëri por edhe në vendet partnere si Bosnje dhe Herzegovinë, Kosovë e Serbi.

Objektivi madhor i këtij projekti është të kontribuojë në punësimin e të rinjve të grup-moshës 15-30 vjeç dhe krijimin e mundësive për punësimin e tyre në Europën Juglindore, në Shqipëri (Kurbin, Lezhë), Bosnje dhe Herzegovinë (Banja Luka, Mostar), Kosovë (Gjakovë, Prizren, Viti, Kllokot), Serbi (Aleksinac, Ruma, Zrenjanin).

 

Buletin Informativ 1 – YOUR JOB