Projekti Employ Yourself, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia, realizon numrin e 6-shtë të buletinit me informacion nga projekti në të gjitha vendet partnere në projekt.

Klikoni linkun për ta shkarkuar buletinin në version PDF:

Newsletter No6 Employ Yourself