Miniprojekte Sektori Antitrafikim

Sektori i Antitrafikimit dhe Mbeshtetjes se Grave ne VeshtiresiPROJEKTI: KONGREGATAT KATOLIKE KUNDËR TRAFIKIMIT TË QËNIEVE NJERËZORERaport   i Miniprojekteve  2009SHtator 2009DIOQEZA  SHKODER - PULT1. Titulli i Projektit: “TAKIM FORMIMI PER PARANDALIMIN E TRAFIKIMIM. ENGJELLORE TE SHEN PALITSHKODERVendi: Tek konvikti i vajzavePerfituesit:  60 te rinj Aktiviteti:      seminar/ trajnimTemat: •    strategjite e trafikanteve•    trafikimi i vajzave•    Shperndarja [...]