Me të njëjtin përkushtim dhe ritëm, edhe sot, i gjithë stafi i Caritas Shqiptar është mobilizuar për të dalë në terren nëpër zonat e prekura nga tërmeti. Përgjegjesja e emergjencave ka ndarë detyrat për secilin grup.