Lajmërim për kontraktim kompanie ndërtimi

 

Zbatues i Projektit: Caritas Shqiptar

Afati i aplikimit: 25.10.2018

Email: caritasalbania@caritasalbania.org

 

Caritas Shqiptar kërkon të kontraktojë një kompani ndërtimi për të kryer punime si:

  • Rikonstruksion i pjesshëm i Stacionit të Policisë Kufitare, Kapshticë(GOS) i percaktuar si ambjent akomodimi dhe intervistimi për refugjatët dhe azilkërkuesit.

 

Mbulimi gjeografik

Dhomat e intervistimit të cilat do të rinovohen dhe mobilohen ndodhen në:

  • Në pikën e kalimit kufitar (GOS) Kapshticë.

 

Përshkrimi i shërbimit dhe të matrialeve që kërkohen:

Caritas Shqiptar është i intresuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari: kompani ndertimi

Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorëzojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur.

  1. Biznesi duhet të respektojë çmimet dhe materialet e vendosura në fillim.
  2. Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës dhe dorëzimin e punimeve brenda aftatit të kërkuar i cili do të përcaktohet në kontratë. 

 

Objekti:  Rikonstruksion i pjesshëm i Stacionit të Policisë Kufitare, Kapshticë (GOS)

 

 Nr. Nr. Analizes Punime Prishje Njesia Sasia
1 2.426 Prishje Mure tulle t=20 cm m3 5
2 An. Heqje Dyersh te Brendshme cope 13
2 An. Heqje Dyersh te Brendshme D/Alumini cope 6
3 An. Heqje WC+Lavamane cope 6
4 An. Heqje Pllakash ne Tualete m2 85
5 An. Heqje Pllakash ne Ambjentin 01 m2 20
6 An. Prishje Suvatim m2 130
7 An. Prishje Suvatim Tavani m2 100
8 An. Riparim Shtrese Dyshemeje m2 30
9 2.37/5a Heqje Mbeturinash deri ne distance 5 km m3 10

 

 

 Nr.  Nr. Analizes Punime Ndertimi Njesia Sasia
1 2.70/2 Mur  tulle  12 cm m3 2
2 2.310/1 Suvatim muri i brendshem m2 200
3 2.303/1 Suvatim tavani m2 150
4 An. Riparim Shtrese Dyshemeje m2 30
5 2.267/a F.V. Shtrese me Pllaka Gress Porcelan Dyshemeja Tualete 20
6 2.326 F.V. Veshje e Tualeteve me Pllaka Majolike H=2.1 m 75
7 2.195 Hidroizolim me 2 duar ne tualete m2 30
8 2.267/a F.V. Shtrese Pll. Gress Porcelan Dyshemeja + Plintuse Ambj. 01 m2 23
9 2.395 F.V. Dyer Duralumini dopjo xham 0.8*2.1 cope 5 m2 8.4
11 An. F.V. Punime Hidraulike Tualetet (Materiale+Hak Pune) komplet 3
12 An. F.V. Punime Elektrike Tualetet (Materiale+Hak Pune) komplet 3
13 An. F.V. Pajisje Hidro-Sanitare (Lavaman + Mishelatore) cope 3
14 An. F.V. Pajisje Hidro-Sanitare (WC) cope 3
15 An. F.V. Pajisje per Dushin ( Grup+Salishent+Koke) cope 3
16 An. F.V. Boiler 80 L i Çertifikuar CE cope 3
16 An. F.V. Dyer Tamburato 80×210 cm cope 13
17 An. F.V. Ndricues Led Tavanore Tualetet cope 9
18 An. F.V. Ndriçues panel, SMD LED, Lambario, 50W, 4500 lm, 6400 K, 59.5×59.5×2.7 cm cope 6
18 An. F.V. Ndriçues panel LED 40W, 3200lm, 29.5×119.5 cm, i bardhë, 6400K, IP20, alumin+PMMA cope 7
19 An. F.V. Punime Elektrike (Instalime, Priza,çelesa, spostime) komplet 1
20 2.404 Lyerje me Boje Plastike Muret e brendshme m2 470
21 2.404 Lyerje me Boje Plastike Tavanet m2 180

 

 

 Nr.  Nr. Analizes Mobilim, Ambjentet 01,02 dhe 03 Njesia Sasia
1 An. Krevat tek + Dyshek + Komodine cope 13
2 An. Set-Jastek,Çarçaf,Jorgan,Batanije,Kellef+Shtrese Dysheku,Peshqir cope 13
3 An. F.V. Karrige zyre statike,vesh. tekstili-rrjete,dopio suport D58 x W54 x H81cm cope 12
4 An. Dollap Rrobash me tre kanata 100x183x48 cm cope 3
5 An. Perde Zyre m2 20

 

 

Nr. Nr. Analizes Punime Fasade + Tarrace Njesia Sasia
1 An. Riparim+Suvatim me Suva Grafiato me Rrjete,Kolle+Boje Oxhaket m2 10
1 An. Suvatim Fasade me Suva Grafiato me Rrjete,Kolle + Boje m2 420
2 An. Hidroizolim me emulsion Bitumi me 1 shtrese Katrama e Graniluar m2 270
3 An. Shtrese betoni M-150 8 cm ( per mbrojtjen e tarraces ) m2 250

 

 

Nr. Nr. Analizes Punime Kondicionimi Njesia Sasia
1 An. F.V. Kondicioner 12000 BTU Split Inverter + Montim cope 3

 

Të interesuarit janë të lutur të sjellin ofertëne tyre pranë zyrave të Caritas Shqiptar.

 

Oferta duhet të dorëzohet me sistemin e “Dy zarfave”.

 

Në zarfin 1 (me mbishkrim Specifikimet Teknike) duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar më poshtë:

 

1. Një dokument të lëshuar nga Administrata Tatimore që vërteton se subjekti juaj:

  1. ka plotësuar detyrimet fiskale,
  2. ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,

 2. Kompania duhet të jetë e regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin është themeluar, duke vërtetuar personalitetin e saj ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

3. Fotokopje e NIPT

 

Në zarfin 2 (me mbishkrim Oferta Financiare) duhet të vendosni vetëm dokumentin e Ofertës Financiare.

Mungesa e dokumentacionit te kerkuar, mund te coje ne skualifikimin e ofertes.

Afati i dorëzimit

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen me postë ose dorazi të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 25/10/2018, ora 16:00.

 

Adresa: Rruga, “Don Bosko” Nr. 4,  Tiranë;  Tel: + 355 4 22 30088;  Fax: + 355 4 22 34327.