Kerkuesi i sherbimit: Caritas Shqiptar

Afati i aplikimit: 30/03/2019 ora 12:00

Email: caritasalbania@caritasalbania.org

 

Dëtyrat e përkthyesit

  • Përkthimi gjatë intervistimit të refugjateve dhe azilkërkuesve, nga policia e kufirit dhe migracionit në gjuhën arabe.
  • Përkthen gjatë takimeve të stafit të Caritas Shqiptar me migrantë, refugjatë dhe azilkerkuesit.

 

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

  • Dokument që vërteton që zotëron gjuhen arabe
  • Ofertën financiare

 

Afati i dorëzimit

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen me email ose dorazi, në adresën e mëposhtme brenda datës 30 Mars 2019, ora 12:00

 

Adresa: Rruga “Don Bosko” Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327; E-mail: caritasalbania@caritasalbania.org