Në Prizren, në trajnimin e radhës për organizatat e shoqërisë civile nga Kosova dhe Shqipëria që operojnë në fushën e aftësissë së kufizuar, organizuar nga Caritas Shqiptar dhe Caritas Kosova, mbajtur ndërmjet datave 28 dhe 30 shtator 2022, në kuadër të programit për ndërtim kapacitetesh të projektit SOCIETIES 2, financuar nga Bashkimi Evropian, me temë

 “MARKETINGU DHE PROMOVIMI I BIZNESIT”!

Ndërtojmë kapacitete!

Mbështesim dhe fuqizojmë shoqërinë civile si shtyllë thelbësore e demokracisë!

#projectsocieties

#europeanunion

#delegacioniibashkimitevropianneshqiperi

#civilsocietyorganizations

#capacitybuilding

#inclusivesociety