Sqarime

 Nënfinancime – Thirrje për propozime

Projekti “SOCIETIES 2 Mbështetje e OSHC në Shprehitë Teknike, Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Standardet e BE në Ballkanin Perëndimor, faza e 2-të” është miratuar për financim nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian.

 Përgjigje ndaj pyetjeve të ngritura nga aplikuesit potencialë për financim

Gjatë sesioneve informuese dhe pyetjeve të marra me e-mail

Deri më datë 30 tetor 2020.

 

Shkarkoni dokumentin në PDF 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

SOCIETIES_2_Subgrants_Clarifications_Alb