Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. 

Qëllimi i këtij projekti është nxitja e të rinjve drejt punësimit dhe sipërmarrjeve sociale. 

Në kuadër të këtij projekit është realizuar numri 3 i buletinit, klikoni linkun e mëposhtëm për t’u njohur me përmbajtjen e buletinit:

⇒⇒ Newsletter No.3 Employ Yourself