Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. 

Qëllimi i këtij projekti është nxitja e të rinjve drejt punësimit dhe sipërmarrjeve sociale.

Në kuadër të projektit është realizuar Newsletter Nr.4 dhe 5, Ju lutem klikoni linqet për të shkarkuar dy numrat e Newsletter:

 

→ Newsletter No4 Employ Yourself

→ Newsletter Nr.5 Employ Yourself