Në kuadër të programit Your Job “Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans” i zbatuar nga Caritas Shqiptar në Shkodër, Lezhë dhe Kamëz në bashkëpunim të ngushtë me Caritaset Dioqezane Shkodër-Pult, Lezhë dhe Tiranë-Durrës, është realizuar Buletin Informativ nr. 5.

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Newsletter no. 5 – Your Job