NJOFTIM

 

Lënda:     Shtyrje të afatit në pjesmarrje në tender me objekt “Ofertë për elektroshtepiake” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

 

Referuar kërkesës për ofertë, në faqen e Caritas Shqiptar për pjesëmarrjen në tender me objekt “Ofertë për elektroshtepiake” të publikuar me datë 03/10/2018,

Ju njoftojmë se:

 Afati për pjesëmarrjen në tender do të shtyhet deri me datë 10/11/2018, ora 16:00.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për elektroshtepiake” si dhe çertifikatat për secilin produkt, pranë zyrave të organizatës sonë.

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

Tiranë